facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

XXXVIII Sesja Rady Powiatu - 25.06.2014r.

2014-06-18
A- A +A

Informuję, że w dniu 25 czerwca 2014 roku (środa) o godzinie 14.00
w sali naradStarostwa Powiatowego w Zwoleniu ul. Wł. Jagiełły 4
odbędzie się XXXVIII sesja Rady Powiatu w Zwoleniu
 
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji (sesja: XXXV, XXXVI i XXXVII).
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2013 rok.
  • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2013 rok;
 7. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu o stanie środowiska naturalnego w Powiecie Zwoleńskim za 2013 rok.
  •  podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu o stanie środowiska naturalnego w Powiecie Zwoleńskim za 2013 rok;
 8. Ocena funkcjonowania służby zdrowia w Powiecie Zwoleńskim.
  •  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z realizacji zadań Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu za 2013 rok;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Zwoleniu;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/126/2012 Rady Powiatu
  w Zwoleniu z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji projektów programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013- Priorytet VII w ramach poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu” zmienionej Uchwałą Nr XIX/158//2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 sierpnia 2012 roku;
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/272/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zwoleńskiego;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014;
 14. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zwoleńskiego za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Zwoleńskiego za 2013 rok:
  • zapoznanie z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Zwoleńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013;
  • zapoznanie z Uchwałą Nr 1/2014 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Zwoleniu z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok;
  • zapoznanie z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Zwoleniu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013;
  • dyskusja;
  • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Powiatu w Zwoleniu z wykonania budżetu za 2013 rok i sprawozdania finansowego za 2013 rok;
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Zwoleniu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
 15. Udzielanie odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu.
 
Przewodniczący Rady Powiatu w Zwoleniu
Edward Rybak
Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza