facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

XXXIX sesja Rady Powiatu w Zwoleniu

2018-06-14
A- A +A

 

Informuję, że w dniu  22 czerwca 2018 roku o godzinie 13.00
w sali narad Starostwa Powiatowego w Zwoleniu
odbędzie się XXXIX sesja Rady Powiatu w Zwoleniu


Proponowany porządek obrad:

   1.      Otwarcie sesji;

2.      Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany;

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;

4.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności międzysesyjnej;

5.      Interpelacje i zapytania radnych;

6.      Rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zwoleniu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Zwoleńskim za 2017 rok;

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego

w Powiecie Zwoleńskim za 2017 rok;

8.      Rozpatrzenie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zwoleniu o stanie sanitarno-weterynaryjnym oraz działalności na obszarze Powiatu Zwoleńskiego za 2017 rok;

9.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Zwoleniu o stanie sanitarno-weterynaryjnym oraz działalności na obszarze Powiatu Zwoleńskiego za 2017 rok;

10.  Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Warszawie Delegatura w Radomiu o stanie środowiska naturalnego w Powiecie Zwoleńskim za 2017 rok;

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu o stanie środowiska
 naturalnego w Powiecie Zwoleńskim za 2017 rok;

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i informacji
z realizacji zadań Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Zwoleniu za 2017 rok;

13.  Podjęcie uchwały w sprawie założenia Ośrodka Dokształcania  i Doskonalenia Zawodowego w Zwoleniu i włączenia do Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu;

14.  Podjęcie uchwały w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Zwoleniu
i włączenia do Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu;

15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Powiatu Zwoleńskiego nieruchomości w formie przetargów nieograniczonych;

16.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu;

17.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Zwoleńskiego;

18.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018;

19.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Zwoleńskiego;

20.  Rozpatrzenie  sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Zwoleńskiego za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Zwoleńskiego za 2017 rok:

   a) zapoznanie z Uchwałą Nr Ra.187.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
        Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii

   o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Zwoleniu sprawozdaniu z wykonania budżetu  
   za rok 2017;

  b) zapoznanie z Uchwałą Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Zwoleniu
         z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi
         Powiatu w Zwoleniu z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok;

  c)  zapoznanie z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
       w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
       Powiatu w Zwoleniu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania
       budżetu za 2017 rok;

  d)  dyskusja;

  e)  podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
       Powiatu w Zwoleniu z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego za
       rok 2017;

  f)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Zwoleniu absolutorium
       z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok;

21.  Udzielanie odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.

  22. Wolne wnioski i informacje.

  23.  Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Powiatu.

 

                                                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu w Zwoleniu

                                                                                                                                      Edward Rybak


Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza