facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

XXXIV sesja Rady Powiatu w Zwoleniu

2017-12-22
A- A +A


Informuję, że w dniu 29 grudnia 2017 roku o godzinie 10.00
w sali narad Starostwa Powiatowego w Zwoleniu
odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu w Zwoleniu

 

  Proponowany porządek obrad:

   1.      Otwarcie sesji;

2.      Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany;

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;

4.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności międzysesyjnej;

5.      Interpelacje i zapytania radnych;

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Zwoleniu na 2018 rok;

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu
w Zwoleniu na 2018 rok;

8.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zwoleńskiego na rok 2018;

9.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;

10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji;

11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych;

12.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Zwoleńskiego;

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017;

14.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zwoleńskiego;

       a) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
         w Warszawie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez   
         Zarząd Powiatu w Zwoleniu projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
         Finansowej  na lata 2018-2031;

              b) dyskusja;

              c) przedstawienie przez Komisje Rady Powiatu w Zwoleniu opinii w sprawie
                 Wieloletniej Prognozy Finansowej;

              d) głosowanie nad projektem uchwały;

15.  Podjęcie uchwały budżetowej na 2018 rok;

            a)  odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok;

            b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
                w Warszawie  z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym
                przez Zarząd Powiatu  w Zwoleniu projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 oraz
                możliwości sfinansowania planowanego deficytu;

            c) przedstawienie przez Komisje Rady Powiatu w Zwoleniu opinii w sprawie
                budżetu;

            d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w Zwoleniu w sprawie opinii Komisji  
                Rady Powiatu;

            e) dyskusja;

            f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

16.   Udzielanie odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.

  17.   Wolne wnioski i informacje.

  18.  Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu.

 

                                                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu w Zwoleniu

                                                                                                                                      Edward Rybak

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza