facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

XXXIII sesja Rady Powiatu w Zwoleniu

2017-12-01
A- A +A

 

Informuję, że w dniu 8 grudnia 2017 roku o godzinie 14.00
w sali narad Starostwa Powiatowego w Zwoleniu
odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu w Zwoleniu

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie sesji

2.      Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

4.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności międzysesyjnej

5.      Interpelacje i zapytania radnych

6.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków i określenia przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej

7.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

8.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu określającego zasady współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego- na 2018 rok

9.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok oraz Regulaminu przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Zwoleński

10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny i przeniesienia własności lokalu wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej przez Skarb Państwa na rzecz Powiatu Zwoleńskiego

12.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych

13.   Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Zwoleńskiego

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

  15.   Udzielanie odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych

  16.   Wolne wnioski i informacje

  17.  Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu.

 

 

 

                                                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu w Zwoleniu

                                                                                                                                      Edward Rybak

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza