facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

XXII sesja Rady Powiatu w Zwoleniu

2016-12-15
A- A +A

Informuję, że w dniu 28 grudnia 2016 roku o godzinie 13.00
w sali narad Starostwa Powiatowego w Zwoleniu
odbędzie się XXII sesja Rady Powiatu w Zwoleniu

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie sesji;

2.      Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany;

3.      Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich  sesji (XX, XXI);

4.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności międzysesyjnej;

5.      Interpelacje i zapytania radnych;

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Zwoleniu na 2017 rok;

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu
w Zwoleniu na 2017 rok ;

8.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym przez SPZZOZ w Zwoleniu;

9.      Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;

10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok oraz Regulaminu przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Zwoleński;

11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajecie pasa drogowego dla kategorii dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Powiatu Zwoleńskiego;

12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez powiatowe jednostki organizacyjne z nieruchomości powiatowych będących w trwałym zarządzie;

13.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych;

14.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Zwoleńskiego;

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016;

16.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zwoleńskiego;

       a) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
         w Warszawie z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez   
         Zarząd Powiatu w Zwoleniu projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
         Finansowej  na lata 2017-2030;

             b) dyskusja;

             c) głosowanie nad projektem uchwały;

17.   Podjęcie uchwały budżetowej na 2017 rok;

            a)  odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok;

            b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
                w Warszawie  z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez
                Zarząd Powiatu  w Zwoleniu projekcie uchwały budżetowej na rok 2017;

            c) przedstawienie przez Komisje Rady Powiatu w Zwoleniu opinii w sprawie budżetu
                oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej;

            d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w Zwoleniu w sprawie opinii Komisji  
                Rady Powiatu;

            e) dyskusja;

            f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 

   18. Udzielanie odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.

   19.  Wolne wnioski i informacje.

   20.  Zakończenie obrad XXII sesji Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Zwoleniu

                                                                                                                                      Edward Rybak

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza