facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

XVI sesja Rady Powiatu w Zwoleniu

2016-06-14
A- A +A
Informuję, że w dniu 27 czerwca 2016 roku o godzinie 14.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Zwoleniu odbędzie się XVI sesja Rady Powiatu w Zwoleniu

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji;
2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany;
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności międzysesyjnej;
5. Interpelacje i zapytania radnych;
6. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu o stanie środowiska naturalnego w Powiecie Zwoleńskim za 2015 rok;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu o stanie środowiska naturalnego w Powiecie Zwoleńskim za 2015 rok;
8. Ocena funkcjonowania służby zdrowia w Powiecie Zwoleńskim;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z realizacji zadań Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu za 2015 rok;
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Zwoleńskiego;
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Zwoleńskiego;
12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zwoleńskiego;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016;
14. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zwoleńskiego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Zwoleńskiego za 2015 rok:
a) zapoznanie z Uchwałą Nr Ra.112.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Zwoleniu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015;
b) zapoznanie z Uchwałą Nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Zwoleniu z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok;
c) zapoznanie z Uchwałą Nr Ra.204.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Zwoleniu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za 2015 rok;
d) dyskusja;
e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Powiatu w Zwoleniu z wykonania budżetu za 2015 rok i sprawozdania finansowego za rok 2015;
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Zwoleniu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok;
15. Udzielanie odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad XVI sesji Rady Powiatu.
 
Przewodniczący Rady Powiatu w Zwoleniu
Edward Rybak
Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza