facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Wywiad z Panem Arosławem Jakóbikiem

2015-05-12
A- A +A

 Wywiad z Panem Arosławem Jakóbikiem,

Dyrektorem

Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu

 Zespół Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu od roku szkolnego 2014/2015 cieszy się nowym obiektem dydaktycznym oraz halą widowiskowo -  sportową, które zostały uroczyście otwarte i oddane do użytku 30 sierpnia 2014r. Historia szkoły jest bardzo bogata, a jej jubileusz 90 – lecia powstania przypada właśnie w tym roku. Czym może pochwalić się szkoła, jakie są jej mocne strony oraz plany na przyszłość? O tym opowie Pan Dyrektor Arosław Jakóbik.W tym roku szkolnym obchodzimy jubileusz 90-lecia powstania Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu. Jak szkoła zmieniła się w ciągu tych lat?

W 2015 roku obchodzimy piękny jubileusz 90-lecia powstania Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem. W związku z tym cała społeczność szkolna wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów szykuje się do obchodów jubileuszu i z tej okazji organizujemy IV zjazd absolwentów. Uroczystości jubileuszowe wraz ze zjazdem zostały zaplanowane na dzień 4 lipca 2015 roku.

W imieniu swoim oraz  organizatorów tych uroczystości serdecznie zapraszam wszystkich absolwentów naszej szkoły na zjazd absolwentów. Będzie miło spotkać się ze swoimi wychowankami po latach i powspominać piękne lata szkole.

Ze szczegółowymi informacjami na ten temat można zapoznać się na oficjalnej stronie naszej szkoły pod adresem zsrtzwolen.republika.pl, zsrtzwolen.neostrada.pl, jak również na facebook-u na profilu poświęconym zjazdowi absolwentów, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie Absolwentów.

 

Wracając do pytania, przytoczę parę faktów z tak bogatej historii naszej szkoły.

Początki historii Szkoły Rolniczej w Zwoleniu sięgają 1920 roku, kiedy uchwalono ustawę, nakazującą założenie w każdym powiecie dwóch szkół: męskiej i żeńskiej. Dzięki tej ustawie w 1925 roku została utworzona Ludowa Szkoła Rolnicza Męska. W czasie wojny przerwana została działalność dydaktyczna, a szkoła stała się siedzibą żandarmerii i miejscem kaźni dla wielu Polaków, stąd późniejszy pomysł nadania placówce imienia Bohaterów Walki z Faszyzmem.
Po wyzwoleniu szkołę przekształcono w gimnazjum, później w liceum, a od 1951 roku w Państwowe Technikum Rolnicze.

1 września 1978 roku szkoła przyjęła nazwę Zespołu Szkół Rolniczych, a w latach 90-tych XX wieku  zaczęto tworzyć nowe kierunki kształcenia związane z rolnictwem, m.in. Technikum Technologii Żywności i Technikum Agrobiznesu. We wrześniu 2002 roku szkoła zmieniła swoją nazwę na Zespół Szkół Rolniczo - Technicznych oraz powstały nowe typy szkół i kierunki nauczania, w tym od 2004 roku liceum profilowane.

Po kilkuletnich staraniach władz powiatu i dyrekcji szkoły w dniu 3 maja 2014 roku uroczyście podpisano akt budowy nowego budynku dydaktycznego szkoły i nowej sali sportowej. 31 sierpnia 2014 roku dokonano otwarcia nowych obiektów  dydaktycznych i  w dniu 1 września 2014 roku, po niespełna 90 latach, rozpoczęliśmy naukę w nowych obiektach szkoły, które są w pełni wyposażone i dostosowane do nowych wymagań szkolnictwa zawodowego.

Obecnie w skład Zespołu Szkół wchodzą cztery typy szkół z następującymi kierunkami kształcenia:

-technikum:

-technik architektury krajobrazu,

-technik agrobiznesu,

-technik rolnik,

-technik informatyk,

-technik geodeta,

-technik ekonomista,

-technik spedytor,

-liceum ogólnokształcące:

-klasa policyjna,

-klasa strażacka,

-klasa sportowa,

 -liceum dla dorosłych w systemie zaocznym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej czas nauki 2 lata i dla absolwentów gimnazjum czas nauki trwa 3 lata,

 -zasadnicza szkoła zawodowa kształcąca w zawodach:

-mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,

-mechanika pojazdów samochodowych,

-operator obrabiarek skrawających,

-stolarz,

-piekarz,

-kucharz,

-fryzjer,

-sprzedawca,

- i wiele innych w zależności od miejsca odbywania zajęć praktycznych u pracodawców.

W skład Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych wchodzi również internat, który dysponuje 40 miejscami dla uczniów naszej szkoły.

Obecnie w Zespole Szkół uczy się 700 uczniów. Pomimo niżu demograficznego, dzięki  odpowiedniej ofercie edukacyjnej skierowanej do absolwentów gimnazjów z powiatu zwoleńskiego i nie tylko, szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem o czym świadczy ilość młodzieży kształcącej się w naszej szkole.

Do tej pory placówkę ukończyło kilka tysięcy absolwentów. Z dumą możemy spojrzeć w naszą wieloletnią historię, ale też z ufnością patrzymy w przyszłość.

Więcej informacji na temat monografii naszej szkoły opublikowanych jest pod adresem: http://zpn-zwolen.eu/index.php/monografia, która została opracowana przez naszych byłych i obecnych nauczycieli, zachęcam do ciekawej lektury.

 

Jakie są, według Pana, największe atuty Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych  w Zwoleniu?

- Najważniejszymi atutami naszego Zespołu Szkół są: wykwalifikowana i profesjonalna kadra pedagogiczna, nowy budynek dydaktyczny, który jest w pełni dostosowany do osób niepełnosprawnych (w budynku znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych, winda), pełnowymiarowa sala sportowa, nowoczesne pracownie dydaktyczne, nowoczesne pracownie  zajęć praktycznych i warsztaty szkolne wyposażone w nowy sprzęt  i pomoce dydaktyczne zgodnie z wymaganiami nowej podstawy kształcenia zawodowego.

           Zapewniamy uczniom bezpłatny dostęp do Internetu. Młodzież ma możliwość korzystania z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie całej szkoły jak również za pomocą kiosków multimedialnych, które znajdują się w holach na każdym piętrze i sali sportowej. Ponadto szkoła prowadzi e-dziennik, e-sekretariat oraz umożliwia uczniom i rodzicom dostęp do ocen i frekwencji w wersji elektronicznej.

W każdej pracowni znajduje się zestaw komputerowy z dostępem do Internetu, projektor, tablica multimedialna. Posiadamy salę konferencyjną z przeznaczeniem na organizację spotkań, wykładów, prelekcji z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami wyższych uczelni.

Obecnie posiadamy najnowocześniejszą i najlepiej wyposażoną w całym regionie halę sportową. Zazdroszczą nam jej nawet kluby sportowe z Radomia i Puław, które bardzo chętnie w ostatnim czasie rozgrywały mecze w piłkę ręczną i siatkową na naszej arenie.

Szkoła dysponuje również nowocześnie urządzoną i wyposażoną biblioteką szkolną z centrum multimedialnym, z 10 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Kilkunastotysięczny księgozbiór pozwala na rozwijanie wszystkich zainteresowań naszych uczniów, nawet tych najbardziej wymagających. Księgozbiory są odpowiednio opisane i  skatalogowane za pomocą programu wspierającego kompleksową obsługę biblioteki szkolnej MOL Optivum.

  Szkoła dysponuje samochodami i ciągnikami do nauki jazdy. W niektórych kierunkach kształcenia uczniowie mają możliwość w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych odbycia kursu na prawo jazdy kategorii B (samochód) i T (ciągnik).

Atrakcyjne kierunki kształcenia, które umożliwiają zdobycie ciekawego zawodu i matury.

Przyjazna atmosfera.

Mógłbym tu przytaczać jeszcze wiele innych atutów, które posiada szkoła. Aby się o tym przekonać zapraszam na dzień otwarty wszystkie osoby chętne do zapoznania się z naszą szkołą oraz z naszą oferta edukacyjną. W szczególności zapraszam tegorocznych absolwentów gimnazjów z naszego powiatu i nie tylko. Nasz dzień otwarty odbędzie się w dniu 15 maja 2015 roku.

 

 W Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych uczy się młodzież w różnych typach szkół i w różnych zawodach, które kierunki kształcenia cieszą się największą popularnością?

 - Jak już wcześniej wspomniałem w skład Zespołu Szkół wchodzą 4 typy szkół z różnymi kierunkami kształcenia. Od zawsze szkoła dostosowywała swoje kierunki kształcenia w szczególności do potrzeb lokalnego rynku pracy, gdyż większość naszego szkolenia praktycznego (praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne) opiera się o lokalnych pracodawców, dla których przygotowujemy przyszłych pracowników i średnią kadrę techniczną. Szkoła również posiada własną bazę dydaktyczną przeznaczoną do szkolenia praktycznego   dla zawodu technik rolnik, i mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. Jest nią gospodarstwo rolne o powierzchni 15 ha, jak również pracownie zajęć praktycznych i warsztaty.

Szkolenie praktyczne dla zawodów: technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik, spedytor, technik ekonomista, technik geodeta odbywa się w naszej szkole w odpowiednio wyposażonych pracowniach zajęć praktycznych, a na praktyki zawodowe uczniowie kierowani są do lokalnych pracodawców i urzędów w zależności od kierunku kształcenia.

Myślę, że wszystkie kierunki kształcenia w naszej szkole są atrakcyjne i zgodne z oczekiwaniami przyszłych gimnazjalistów. Nasza oferta edukacyjna jest bogata. Przyszli absolwenci gimnazjum mają z czego wybierać. W ostatnich latach wprowadzaliśmy prawie co roku nowe kierunki kształcenia, które wśród młodzieży cieszą się dużym zainteresowaniem, takie jak: technik informatyk, technik ekonomista, technik architektury krajobrazu, technik spedytor.

W poprzednim roku umożliwiliśmy uczniom naukę w klasach o profilu sportowym i geodezyjnym oraz kontynuację nauki absolwentom szkoły zawodowej oraz gimnazjum w  liceum dla dorosłych

 

Jaka jest koncepcją rozwoju szkoły na najbliższe lata?

 - W najbliższych latach koncepcja rozwoju szkoły będzie związana z nową perspektywą środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Zaplanowanych jest wiele działań związanych ze szkolnictwem zawodowym. Najważniejsze z nich to działania ukierunkowane na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli zawodu oraz wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Planujemy nawiązać współpracę ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu do nowoczesnych technik i technologii. Chcemy wyposażyć/doposażyć pracownie i warsztaty w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne  w celu zbliżenia warunków kształcenia do rzeczywistego środowiska pracy. Działania te skierowane będą przede wszystkim do uczniów,  ale także do nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz pracodawców.

Dodatkowo od przyszłego roku będziemy się starać nawiązać współpracę z zagranicznymi ośrodkami kształcenia zawodowego, aby nasi uczniowie mogli odbyć wakacyjne praktyki zawodowe w gospodarstwach i firmach w Niemczech, Austrii, Belgii.

 

 Aby dobrze kształcić praktycznie potrzebna jest baza techniczna na wysokim poziomie. Jak to wygląda w Pana szkole, jakimi pracowniami dysponuje szkoła?

 - Podczas realizacji projektu budowy nowego budynku dydaktycznego i sali sportowej zostały zaplanowane środki na zakup wyposażenia pracowni i hali sportowej w nowe pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy. Dzięki temu zostało zakupione nowe wyposażenie do każdej pracowni, w której znajduje się  sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów. Większość pracowni posiada tablice multimedialne, projektory multimedialne, telewizory, odtwarzacze Blu ray, DVD. Pracownie zajęć praktycznych i warsztaty szkolne zostały wyposażone w nowe maszyny i pomoce dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu.

Szkoła od kilkunastu lat bierze czynny udział w realizacji programów pochodzących ze środków Unii Europejskiej takich jak: „Szkoła Kluczowych Kompetencji”,  „Stawiam na swoją przyszłość”, „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”. Dzięki projektom uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, uzyskują pomoc psychologiczno-pedagogiczną, są objęci  doradztwem zawodowym. Młodzież odbywa płatne staże u przedsiębiorców. Szkoła zakupiła nowoczesne wyposażenie dydaktyczne służące praktycznej nauce zawodu oraz przygotowywaniu młodzieży do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie, jak również do egzaminu maturalnego. Zakupiliśmy również nowy sprzęt do wyposażenia stanowisk do egzaminów kwalifikacji w zawodzie zgodnie z nową podstawą programową kształcenia zawodowego. Szkoła  brała także udział, jako jeden z beneficjentów, w programie „Informatyzacja usług powiatu zwoleńskiego”, który był przygotowany i realizowany przez organ prowadzący szkołę –powiat zwoleński. Szkoła zyskała dzięki temu dostęp do szerokopasmowego Internetu.

Szkoła posiada pracownie komputerowe w pełni wyposażone  w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy i oprogramowanie zapewniające każdemu uczniowi samodzielną naukę przy komputerze na zajęciach lekcyjnych i praktycznych.

Ostatnio został zakupiony najnowocześniejszy sprzęt do pracowni języków obcych, które zostały wyposażone w pulpit sterowniczy dla nauczyciela, słuchawki, tablice multimedialne, oprogramowanie do nauki różnych języków obcych. Zakupiliśmy również wyposażenie do pracowni języka polskiego, matematyki, chemii, fizyki, geografii, historii, edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie. Doposażona została także hala sportowa w nowy sprzęt sportowy i nagłośnienie. Wyposażyliśmy pracownie zajęć praktycznych w nowe  pomoce dydaktyczne i oprogramowanie. Zostało zakupione nowocześnie wyposażenie pracowni zajęć praktycznych i warsztatów dla kierunków:  technik informatyk, architekt krajobrazu, ekonomista, geodeta, spedytor, rolnik i dla zawodów mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów  samochodowych.

Do gospodarstwa szkolnego został zakupiony nowoczesny agregat uprawowo-siewny.

 

 Z jakimi firmami współpracuje szkoła w zakresie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych, gdzie uczniowie je odbywają?

 - Część zajęć praktycznych i praktyk zawodowych odbywa się w naszej szkole w pracowniach zajęć praktycznych, warsztatach szkolnych i w naszym gospodarstwie.

Inne zajęcia praktyczne, jak i praktyki zawodowe, odbywają się u lokalnych pracodawców i w gospodarstwach rolnych indywidualnych rolników, z którymi szkoła od wielu lat współpracuje. Pracodawcami, którzy umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności z poszczególnych zawodów są m. in.: Mechanika Samochodowa Arkadiusz Marszałek, Zakłady Mechaniczne Oleksik Spółka Jawna, „Auto – Service” Ryszard Urbanek, Hurtowni Artykułów Chemicznych Andrzej Edward Skawiński, Sprzedaż Artykułów Tekstylnych i Przemysłowych Marcin Orłowski, Sklep odzieżowy „Julka” i „Max” Bożena Leszczyńska, Sklep Ogólnospożywczy Irena Maciaszek, Prymus-AGD Wiesława i Jan Ślażyńscy, Sklep Ogólnospożywczy „Lival” Edward Rybak, Zakład Stolarski Waldemar Marszałek, Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy,  Gminna Spółdzielnia „SCh” w Przyłęku, Zakład Budowy i Remontów Pieców Piekarniczych Tomasz Makuch, REYPOL Sp. z o.o., Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Marian Domagała, P.P.H.U. „Metrol” Tomasz Grzeszczyk, Zakład Masarski Zdzisław Maciaszek, Gminna Spółdzielnia w Zwoleniu.

Młodzież odbywa zajęcia praktyczne jak i praktyki zawodowe również u wielu innych pracodawców, których pełna lista dostępna jest w sekretariacie szkoły.

 

Jaką ofertę zajęć pozalekcyjnych proponuje szkoła swoim uczniom? Czy rozwijają one zainteresowania uczniów?

- Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, którą na początku każdego roku szkolnego nauczyciele przedstawiają uczniom. Zajęcia są ukierunkowanie na przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych oraz egzaminu maturalnego, pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym, pomoc uczniom mającym problemy w nauce i  na zajęcia sportowe. W ofercie znajdują się także zajęcia rozwijające zainteresowania zawodowe uczniów. W trakcie roku szkolnego oferta jest modyfikowana i dostosowywana do potrzeb młodzieży.

Dzięki temu, że szkoła realizowała programy edukacyjne ze środków Unii Europejskiej mogliśmy wyposażyć uczniów w  podręczniki, słowniki, pendrivy i materiały biurowe. Obecnie w ramach projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego, matematyki, geografii, informatyki, przedsiębiorczości,  podstaw przedsiębiorczości dla architektów krajobrazu, przedsiębiorczości w rolnictwie oraz ekonomii;

W bieżącym roku szkolnym realizowany jest program zajęć pozalekcyjnych z zakresu nauki języka angielskiego. W ramach projektu uczniowie poza dodatkowymi bezpłatnymi zajęciami z języka angielskiego, otrzymali darmowe podręczniki do nauki na poszczególnych poziomach zawansowania.

 

 Co ciekawego dzieje się w szkole, czym przyciąga ona absolwentów gimnazjów?

 - Myślę, że oferujemy bardzo ciekawe kierunki kształcenia  zarówno dla uczniów zdolnych, jak i dla tych, którzy chcą jedynie zdobyć określony zawód.

Ponadto szkoła od wielu lat realizuje programy, które są dodatkową ofertą edukacyjną dla naszych uczniów i dzięki którym uczeń może rozwijać swoje indywidualne zainteresowania i umiejętności.

Dzięki takim programom nasi uczniowie mogą uczestniczyć w wycieczkach szkolnych oraz wyjazdach zagranicznych ukierunkowanych na zdobycie dodatkowych umiejętności  i dodatkowej wiedzy.

W szkole działają koła zainteresowań oraz  samorząd uczniowski, który  dba o uatrakcyjnienie uczniom pobytu w szkole. Organizowane są imprezy okolicznościowe, konkursy, olimpiady oraz zawody sportowe.

 

Jak wygląda dalsza droga absolwentów Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych? Gdzie najczęściej kontynuują swoja edukację lub znajdują zatrudnienie?

 - Jesteśmy szkołą, która kształci przyszłych pracowników i średnią kadrę techniczną zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy lub innych pracodawców w kraju i za granicą. Losy naszych absolwentów różnią się w zależności od ukończonego typu szkoły, sytuacji materialnej i osobistej. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej najczęściej podejmują pracę  w wyuczonym zawodzie i większość z nich kontynuuje naukę obecnie w naszym liceum dla dorosłych. Absolwenci technikum w zależności od ukończonego kierunku kontynuują naukę na wyższych uczelniach zgodnie z kierunkiem ukończonym w naszej szkole; zakładają własną działalność gospodarczą; przejmują od swoich rodziców gospodarstwa rolne i rozwijają je o środki pochodzące z Unii Europejskiej lub studiują na kierunkach zgodnych ze swoimi zainteresowaniami i pasjami, które wykształciły się między innymi w naszej szkole. Są też tacy, którzy poszukują pracy w innym zawodzie w kraju lub za granicą.

 Absolwenci liceum mundurowego (klasa policyjna lub strażacka) zazwyczaj kontynuują naukę na wyższych uczelniach lub starają się podjąć służbę w różnych formacjach mundurowych lub wkrótce po ukończeniu szkoły średniej podejmują pracę.

 Z informacji jakie do nas docierają, wielu absolwentów naszej szkoły osiągnęło sukces zawodowy, naukowy i życiowy. Niektórzy z absolwentów są wykładowcami na wyższych uczelniach, część pracuje z dużym powodzeniem jako pracownicy i urzędnicy samorządowi różnego szczebla. Duża część absolwentów prowadzi własne gospodarstwa rolne i własną działalność gospodarczą, a w ich gospodarstwach i zakładach pracy nasi obecni uczniowie odbywają szkolenie praktyczne i praktyki zawodowe.

 

 Jakimi osiągnięciami może pochwalić się szkoła?

 - W sferze bazy dydaktycznej  możemy pochwalić się najnowocześniejszym budynkiem dydaktycznym, salą sportową i boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej na miarę XXI wieku.

W sferze dydaktycznej dumni jesteśmy z faktu, że od kilku lat nasza szkoła ma wysoki stopień zdawalności egzaminów maturalnych i zawodowych.

Od dwóch lat jesteśmy wysoko notowani w rankingach PERSPSKTYW w kategorii technika.

W ostatnim XVII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015 już po raz kolejny Zespół Szkół Rolniczo-Techniczych w Zwoleniu znalazł się w czołówce najlepszych techników w Polsce. Celem corocznego rankingu jest przedstawienie najlepszych liceów i techników w kraju oraz uhonorowanie ciężkiej pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli i dyrekcji wyróżnionych placówek oświatowych. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego.

W tegorocznym rankingu Fundacji Perspektywy, 300 najlepszych techników w kraju uhonorowano mianem Złotych, Srebrnych i Brązowych Szkół 2015.

Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu w rankingu Technikum Architektury Krajobrazu zajął 7 miejsce w kraju. W poprzednim rankingu technik rolnik uplasował się na 5 miejscu w kraju. Pozostałe rankingi również przedstawiają naszą szkołę w korzystnym świetle. W województwie mazowieckim technikum uplasowało się na 35 miejscu, a w rejonie radomskim na 6 miejscu. W kategorii egzaminów zawodowych 2015 szkoła zajęła 72 miejsce w kraju.

 Co roku nasza młodzież  z dużym sukcesem uczestniczy w konkursach regionalnych i krajowych. W ostatnich latach nasi uczniowie w Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych zajmują czołowe miejsca na szczeblu krajowym z tytułem laureatów w różnych blokach tematycznych.Dziękuję bardzo za rozmowę.