facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

VIII sesja Rady Powiatu w Zwoleniu

2019-03-14
A- A +A

Informuję, że w dniu 21 marca 2019 roku o godzinie 14.00
w sali narad Starostwa Powiatowego w Zwoleniu
odbędzie się VIII sesja Rady Powiatu w Zwoleniu

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

3.      Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji (VI, VII).

4.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji bezpieczeństwa
i porządku za 2018 rok.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z działalności Domu Pomocy Społecznej
w Gródku wraz z informacją o realizacji budżetu za 2018 rok.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zwoleniu z realizacji zadań w 2018 rok.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej
i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wilczowoli za 2018 rok.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu i realizacji budżetu za rok 2018 oraz danych o sytuacji na rynku pracy na terenie Powiatu Zwoleńskiego.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok oraz Regulaminu przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Zwoleński.

11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/236/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Zwoleńskiego.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiecie Zwoleńskim w 2019 roku.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zwoleńskiego.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.

  16. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu w Zwoleniu sprawozdania z realizacji programu
        współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
        wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
        za rok 2018.

  17. Wolne wnioski i informacje.

  18. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Powiatu.

 

 

                                                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu w Zwoleniu

                                                                                                                                           Piotr Fijołek

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza