facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

VII sesja Rady Powiatu w Zwoleniu

2015-06-10
A- A +A
Informuję, że w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 13.00
w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu ul. Wojska Polskiego 78
odbędzie się VII sesja Rady Powiatu w Zwoleniu
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności międzysesyjnej.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
    w Zwoleniu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Zwoleńskiego za 2014 rok;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego
Powiatu Zwoleńskiego za 2014 rok,
      8. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
             w Warszawie Delegatura w Radomiu o stanie środowiska naturalnego w Powiecie
             Zwoleńskim za 2014 rok;
      9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektoratu
            Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu o stanie środowiska na
            obszarze Powiatu Zwoleńskiego za 2014 rok;
     10. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
            w Zwoleniu o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej
             za 2014 rok;
     11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego
           Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie
           ochrony przeciwpożarowej za 2014 rok;
     12. Ocena funkcjonowania służby zdrowia w Powiecie Zwoleńskim.
     13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
           z realizacji zadań Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
           w Zwoleniu za 2014 rok;
    14. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
          Zwoleńskiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Zwoleńskiego za
          2014 rok:
a) zapoznanie z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
    w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez
    Zarząd Powiatu w Zwoleniu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014;
     b) zapoznanie z Uchwałą Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Zwoleniu
         z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi
         Powiatu w Zwoleniu z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok;
      c) zapoznanie z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
         w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
         Powiatu w Zwoleniu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium
         z wykonania budżetu za rok 2014;
    d) dyskusja;
     e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
         Powiatu w Zwoleniu z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego za
          rok 2014;
     f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Zwoleniu absolutorium
         z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok;
     15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Gminy
          Przyłęk udziału w nieruchomości zajętej pod drogę powiatową do zasobu Powiatu
          Zwoleńskiego;
    16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu
          Pracy w Zwoleniu;
    17.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zwoleńskiego;
    18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015;
    19.Udzielanie odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.
    20. Wolne wnioski i informacje.
    21. Zakończenie obrad VII sesji Rady Powiatu.
 
                                                                                                        Przewodniczący Rady Powiatu w Zwoleniu
 
                                                                                                                                  Edward Rybak

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza