facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

VI sesja Rady Powiatu w Zwoleniu

2015-05-07
A- A +A

Informuję, że w dniu 14 maja 2015 roku o godzinie 14.30
w sali narad Starostwa Powiatowego w Zwoleniu ul. Wł. Jagiełły 4
odbędzie się VI sesja Rady Powiatu w Zwoleniu
 
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności międzysesyjnej.
5.      Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Rozpatrzenie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zwoleniu o stanie sanitarno-weterynaryjnym oraz działalności na obszarze Powiatu Zwoleńskiego za 2014 rok;
7.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Zwoleniu o stanie sanitarno-weterynaryjnym oraz działalności na obszarze Powiatu Zwoleńskiego za 2014 rok;
8.      Rozpatrzenie sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Zwoleńskiego za 2014 rok;
9.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Zwoleńskiego za 2014 rok;
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych pracujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Zwoleński;
11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/143/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu
z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej pracujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Zwoleński oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej;
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Trzyletniego powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Zwoleńskim na lata 2015-2017;
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej na rok 2014 dla Powiatu Zwoleńskiego;
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/126/2012 Rady Powiatu
      w Zwoleniu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektów
      programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII w ramach Poddziałania
      7.1.2 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy
      Rodzinie w Zwoleniu” zmienionej Uchwałami: NR XIX/158/2012 z dnia 28 sierpnia
     2012 r. i Nr XXXVIII/292/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. Rady Powiatu w Zwoleniu;
15.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/177/08 Rady Powiatu w Zwoleniu
     z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Dziedzictwo
     i Rozwój” z siedzibą w Zwoleniu;
16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zwoleńskiego;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015;
18. Udzielanie odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie obrad VI sesji Rady Powiatu.
 
 
 
                                                                                                        Przewodniczący Rady Powiatu w Zwoleniu
 
                                                                                                                                  Edward Rybak

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza