facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Udany pierwszy rok V kadencji samorządu powiatu zwoleńskiego

2016-01-15
A- A +A
Pierwszy rok kadencji 2014 – 2018 samorządu powiatu zwoleńskiego wybranego w ubiegłorocznych wyborach upłynął pod znakiem wielu ważnych inwestycji służących mieszkańcom całego powiatu. Przebudowano i wyremontowano kolejne kilometry dróg powiatowych oraz poprawiono bezpieczeństwo pieszych poprzez budowę chodników. Przeprowadzono kompleksową termomodernizację zwoleńskiego szpitala, a także pozyskano dalsze środki na informatyzację.

Działo się na drogach powiatowych

Ogółem w 2015 roku przebudowano: 7,601 km dróg, 6,330 km rowów i 2,022 km chodników o łącznej wartości 2 709 723,42 zł.

Modernizacja drogi powiatowej nr 4505W Policzna – Chechły do drogi nr 12 realizowana była w ramach wieloletniego programu pod nazwą: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Była to największa inwestycja drogowa w 2015 roku. Koszt inwestycji wyniósł 1 466 546,00 zł, z czego 673 092,00 zł to środki własne powiatu, 611.254 zł pochodziło z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a 182 200,00 zł to wkład Urzędu Gminy w Policznie.


Przebudowana droga powiatowa Policzna - Chechły

W 2015 r. oddano inwestycje drogowe, które zostały  wykonane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Były one konieczne w związku ze zniszczeniami, jakie powstały w lipcu 2014 r w wyniku potężnych nawałnic, które przeszły przez obszar powiatu zwoleńskiego, a szczególnie dotknęły Gminę Kazanów i Tczów. Odbudowano drogi: nr 3533W Kłonówek – Rawica, 4519W Kazanów Wielgie i 4502W Kazanów – Kopiec. Koszt tych zadań zamknął się kwotą 258 503,06 zł, z czego 197 363, 00 zł pochodziło z  budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 16 147,40 zł z budżetu Gminy Kazanów, 14 422,63 zł z budżetu Gminy Tczów, zaś 30 570, 03 zł to środki własne powiatu.

Dzięki wsparciu Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odbudowano także pobocza i rowy oraz przepust w ciągu drogi nr 4502W Kazanów Kopiec. Na to zadanie wykonane za 175 275,00 zł przeznaczono środki pochodzące z budżetu Urzędu Wojewódzkiego – 137 465,00 zł, z budżetu Gminy Kazanów – 18 905,00 zł i budżetu powiatu – 18 905,00 zł.

W analizowanym okresie pozyskano również pieniądze  z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 120 000,00zł. Zostały one przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej nr 4526W Łagów – Przyłęk. Przebudowa kosztowała 313 375,34 zł, a złożyły się na nią wspomniane wyżej środki z Urzędu Marszałkowskiego, 96 687,67 zł z budżetu Gminy Przyłęk oraz 96 687,67 zł z budżetu powiatu zwoleńskiego.

Ponadto na terenie Gminy Tczów odbudowano drogę powiatową nr 3533W Kłonówek – Rawica i przebudowano drogę powiatową polegającą na remoncie przepustu żelbetonowego ramowego przez rów bez nazwy w miejscowości Rawica Nowa. Na całkowity koszt obydwu zadań wynoszący 217 498,55 zł złożyły się środki w wysokości po 108 749,27 zł z budżetu Gminy Tczów i budżetu powiatu.

Przebudowano także za 155 565,20 zł drogę powiatową nr 3520W Suskowola – Policzna. Inwestycja  ta zrealizowana została przy współudziale środków z budżetu Gminy Policzna – 112 782,60 zł i środków własnych powiatu – 42 782,60 zł.


Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Łagów - Przyłęk

Zostało również wykonane odwodnienie drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń – Sarnów i nr 3520W Suskowola Policzna. Kosz obydwu zadań wyniósł 22 988,70zł, przy udziale środków Gminy Zwoleń -  5 996,25 zł, Gminy Policzna – 5 498,10 zł i powiatu – 11 494,35 zł.
W 2015 roku wybudowano tak oczekiwaną przez mieszkańców dalszą cześć chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4512W Zwoleń – Tczów w miejscowościach Zwoleń (ul. Żeromskiego) i Mostki. Koszt zadania w równych częściach po 49 985,79zł pokryło miasto Zwoleń i powiat zwoleński.
Ogółem na zadania drogowe w 2015 roku pozyskano 1 677 456,70zł:
- 611 254,00 zł  z NPPDL WM,
- 334 828,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego (środki na usuwanie klęsk żywiołowych),
- 120 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego (FOGR)’
- 611 374,70 zł z budżetów gmin.


 Zwoleński szpital po głębokiej termomodernizacji

Termomodernizacja szpitala w Zwoleniu kosztowała 2 521 800 zł. Powiat zwoleński na ten cel pozyskał 2 013 440 zł  z Mechanizmu Finansowego EOG. Budynek szpitala  zyskał nowy estetyczny wygląd, ale przede wszystkim  realizacja tej inwestycji przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.


Zwoleński szpital po termomodernizacji

Przeprowadzone prace termomodernizacyjne obejmowały wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz wyposażenie stolarki okiennej w nawietrzniki, zastąpienie kotłowni na paliwo stałe, węglowo-miałowej na kotłownie kondensacyjno-gazową z automatyką pogodową, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem  i stropodachu granulatem z wymianą pokrycia dachowego, wymianę instalacji c.o., wymianę grzejników, montaż zaworów     termostatycznych i podpionowych, przebudowę węzła ciepłowniczego i ograniczenie strat ciepła, zastosowanie systemu odzysku ciepła dla pomieszczeń w piwnicach, poprawę wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie, montaż 75 kolektorów słonecznych do    podgrzewania c.w.u., wymianę zasobników na c.w.u. dostosowaną do instalacji  solarnej i kotłowej o pojemności 6100 litrów oraz wymianę instalacji elektrycznej i opraw na typu LED.

Informatyzacji powiatu ciąg dalszy

W 2015 roku zakończyła się realizacja trwającego 3 lata projektu  „Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion”. W ramach projektu zakupionych zostało 560 laptopów z drukarkami dla mieszkańców powiatu oraz wyposażono 26 pracowni komputerowych na łączną kwotę 5 388 415,36 zł

W minionym roku udało się pozyskać dodatkowe środki w ramach ww projektu. Za zwiększone  dofinansowanie o 701 364,99 zł zakupiono 186 zestawów komputerowych (45 szt. w lipcu, 141 szt. w listopadzie) oraz wykonano sieci w 10 pracowniach komputerowych.


Pracownia informatyczna w Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych


W planach inwestycyjnych w budżecie powiatu na 2016 r. znalazły się kolejne zadania drogowe, dalsze inwestycje w zwoleńską służbę zdrowia, jak również w rozwój elektronicznej administracji. Z myślą o uczniach i nauczycielach zwoleńskich szkół ponadgimnazjalnych przygotowywane są projekty mające na celu wzrost adaptacyjności uczniów do przyszłego zatrudnienia i funkcjonowania na rynku pracy oraz projekt obejmujący termomodernizację budynku Zespołu Szkół Licealnych.
 


   Edyta Sulima

Sekretarz Powiatu

 

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza