facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Termomodernizacja zwoleńskiego szpitala dobiegła końca

2016-01-14
A- A +A

Podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót zakończył się trwający od października ubiegłego roku projekt „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynku szpitala SPZZOZ w Zwoleniu” dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

      
Powiat zwoleński na ten cel pozyskał środki Mechanizmu Finansowego EOG w kwocie 2 013 440 zł a łączny koszt projektu wyniósł 2 516 800 zł.

Projekt miał na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie zapotrzebowania na energię nieodnawialną w budynku szpitala. Poszczególne działania zaplanowane w projekcie obejmowały:

1.       Zastąpienie kotłowni na paliwo stałe, węglowo-miałowej na kotłownie kondensacyjno-gazową o sprawności 99% z automatyką pogodową, dwa kotły  na wspólne potrzeby CO
i CWU, zmniejszenie mocy kotłowni z 600 kW do 400 kW.

2.       Wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz wyposażenie stolarki okiennej w nawietrzniki.

3.       Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr. 15 cm, współczynnik po ociepleniu U=0,20 W/m²  i stropodachu granulatem o gr. 19 cm z wymianą pokrycia dachowego, współczynnik po dociepleniu U=0,15 W/m².

4.       Wymianę instalacji c.o., wymiana grzejników, montaż zaworów      termostatycznych
i podpionowych.

5.       Przebudowę węzła ciepłowniczego i ograniczenie strat ciepła.

6.       Zastosowanie systemu odzysku ciepła dla pomieszczeń w piwnicach.

7.       Poprawę wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie.

8.       Montaż 75 kolektorów słonecznych / o łącznej mocy 108,8 kW / do    podgrzewania c.w.u., wymiana zasobników na c.w.u. dostosowaną do instalacji  solarnej i kotłowej o pojemności 6100 litrów.

9.       Wymianę instalacji elektrycznej i opraw na typu LED o łącznej mocy 16,72 kW.

Realizacja przedmiotowego projektu będzie miała pozytywny wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Wyniki realizacji projektu to:

1.       Ocieplenie przegród budynku o powierzchni -  3433 m2

2.       Wymieniona stolarka okienna – 217 szt. o powierzchni 322,21 m2

3.       Wymieniona stolarka drzwiowa – 9 szt. o powierzchni 25,89 m2

4.       Zainstalowane kolektory słoneczne – 75 szt. o powierzchni czynnej 136,35 m2

5.       Zmodernizowana instalacja wewnętrzna c.o. i c.w.u.

6.       Wykonana instalacja przesyłu/ przyłączenia żródła energii

7.       Zmodernizowana instalacja wentylacyjna

8.       Wymienione oświetlenie wbudowane na energooszczędne (LED) – 374 szt. o mocy 16,72 kW.

Ponadto dzięki działaniom termomodernizacyjnym znacznie poprawiła się estetyka budynku, w którym hospitalizowani są mieszkańcy Powiatu Zwoleńskiego.


 The project "Thermodernisation and improving energy and environmental efficiency of the hospital building in Zwolen” lasting from the October 2014 ended up successfully with signing the final works’acceptance. The project was co-financed from the Financial Mechanism of the European Economic Area under the program PL04  " Saving energy and promoting renewable energy sources " .
For this purpose the district of Zwolen has acquired the EEA Financial Mechanism funds                  in the amount of 2 013 440 zlotys. The total cost of the project amounted to 2 516 800 zlotys.
The project aimed at improving energy efficiency and reducing the need for non-renewable energy in the hospital building. The various activities planned in the project included:
1. Replacement of boiler on solid fuel, coal and fine coal for condensing gas boiler with automatic weather of the 99% efficiency; providing central heating and hot water; boiler power reduction from 600 kW to 400 kW.
2. Replacement of doors and windows and fitting windows with air vents.
3. Insulation of exterior walls with 15 cm thick styrofoam, coefficient after insulation U = 0.20 W / m² and flat roof granules 19 cm thick with replacement of roofing material, the thermal insulation coefficient U = 0.15 W/ m².
4. Replacement of central heating and radiation, installation of thermostatic and riser valves.
5. Reconstruction of district heat and heat waste reduction.
6. The use of heat recovery system in the basement.
7. Improving mechanically assisted natural ventilation.
8. Installation of 75 solar collectors to heat hot water with a total power of 108.8 kW; replacement of water heater for suited solar installations and boiler with a capacity of 6100 litres.
9. Replacement of electrical wiring and fittings on LED with a total power of 16.72 kW.

The project implementation will have a positive impact on reducing greenhouse gas emissions and air pollution. Furthermore, it will increase the share of renewable energy sources in the overall energy consumption.
The effects of the project implementation are as follows:
1.    Insulation building partitions on the area of 3433 m2
2.    Exchanged window frames in amount of 217 pieces ( 322,21 m2  )
3.    Exchanged woodwork - 9 pieces of 25,89 m2
4.    Installation of solar panels - 75 items of 136,35 m2 active surface
5.    Modernized indoor installation of central heating and water heating;
6.    Installation of connection energy sources
7.    Modernized ventilation system
8.    Substitution of built-in lighting into energy saving items type LED in the amount of 374

In addition, thanks to the thermo-modernization, the aesthetics of the building where the residents of the District of Zwolen are hospitalized greatly improved.


Mechanizm Finansowy EOG

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza