facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej...

2016-01-14
A- A +A
Seminarium informacyjne projektu
„Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynku szpitala SPZZOZ w Zwoleniu”..
 
      W dniu 23 października 2014 r. o godz. 13:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Zwoleniu odbyło się seminarium informacyjne dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu w ramach projektu „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynku szpitala SPZZOZ w Zwoleniu”.
Pan Waldemar Urbański - Starosta Zwoleński dokonał otwarcia seminarium przedstawiając  jednocześnie programie spotkania.
Po kilku słowach wstępu nastąpiło uroczyste podpisanie umowy z Wykonawcą inwestycji:Hydrochem DGE S.A. ul. Rafii 2204-241 Warszawa. Po stronie Powiatu Zwoleńskiego Umowę zawarli  Pan Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński oraz Pan Arkadiusz Sulima - Wicestarosta przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Pani Elżbiety Lange. Wykonawcę reprezentowali Pan Jarosław Rękawek – Prezes Zarządu oraz Pan Kacper Niepiekło – Wiceprezes Zarządu. Koszt robót budowlanych wyniesie 2 505 000,00 zł a prace potrwają do sierpnia 2015 roku.
Następnie Starosta Zwoleński omówił realizowany projekt, którego głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie zapotrzebowania na energię nieodnawialną w budynku szpitala. Poinformował zebranych o zakresie prac oraz współfinansowaniu projektu w ramach  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Program Operacyjny PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.
Prezes firmy Hydrochem DGE S.A. przedstawił zebranym a w szczególności pracownikom SPZZOZ jak planują przeprowadzić prace aby nie utrudniać nadmiernie pracy personelu oraz pobytu chorym w szpitalu. Doświadczenie firmy przy realizacji kliku projektów na działającym szpitalu pozwala sądzić, że inwestycja powinna przebiegać zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Na koniec prezentacji przedstawiono wizualizację zrealizowanej w ramach projektu termomodernizacji.
Dyrektor SPZZOZ Pan Krzysztof Jarosz przedstawił koncepcję realizacji projektu pod kątem przenoszenia chorych, zorganizowania zastępczych sal chorych na czas prowadzenia prac w poszczególnych oddziałach.
Pracownicy SPZZOZ mogli poinformować o swoich wątpliwościach oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z realizacją projektu.
Information seminar project "Thermomodernisation and improving energy and environmental efficiency of the hospital building in Zwolen" .
 
      On 23 October 2014  at 13:00  in the conference room of the District Office in Zwolen an information seminar was held for the employees of the Independent Public Complex of Health Care in Zwolen as a part of the project " Thermomodernisation and improving energy and environmental efficiency SPZZOZ hospital building in Zwolen."
Mr Waldemar Urbanski – the District Governor of Zwolen, opened the seminar by presenting the program of the meeting.

After a few words of introduction,  a contract was officially signed between the Contractor investment: Hydrochem DGE SA,  22 Raffia street 04-241 Warsaw and the District Office in Zwolen represented by Mr Waldemar Urbanski - – the District Governor of Zwolen and Mr Arkadiusz Sulima - deputy with the countersignature of the Treasurer of the District -  Mrs Elżbieta Lange. The Contractor was represented by Mr Jaroslaw Rękawek - Chairman of the Board and Mr Kacper Niepiekło - Vice Chairman of the Board. The cost of works  will be 2 505 000,00 zlotys and the work will last until August 2015.

Then the district governor of Zwolen discussed the ongoing project whose main objective is to improve energy efficiency and reduce the demand for non-renewable energy in the building of the hospital. He also informed about the scope of works and co-financing of the project under the Financial Mechanism of the European Economic Area Operational Programme 2009-2014 PL04 "Saving energy and promoting renewable energy sources".

The President of Hydrochem DGE SA  presented to the audience and, in particular, the employees of SPZZOZ how they plan to carry out the works so as not to impede unduly staff and patients stay in the hospital. The company's experience in the implementation of several projects suggests that the investment should be made in accordance with the planned schedule. Moreover, a visualization of the project was shown.

SPZZOZ director Krzysztof Jarosz presented the concept of the project in terms of transferring patients and organizing  alternative hospital rooms at the time of works .
SPZZOZ employees were able to inform about their doubts and get answers to their questions related to the implementation of the project.
   
 Renata Wólczyńska
Główny Specjalista
ds. Funduszy Pomocowych

 
 Mechanizm Finansowy EOG
 
 

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza