facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynku szpitala SPZZOZ

2016-01-14
A- A +A

Prace termomodernizacyjne w zwoleńskim szpitalu współfinansowane w ramach  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Program Operacyjny PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” postępują zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Dzięki panującym dodatnim temperaturom w dniu 19 grudnia 2014 r. odebrane zostały prace polegające na wymianie stolarki okiennej w ilości 217 szt. oraz oświetlenia wbudowanego na energooszczędne typu LED – 374 szt. Wykonawca inwestycji Hydrochem DGE S.A sporządził dokumentację projektowo – kosztorysową, która została skonsultowana z firmą sprawująca nadzór inwestorski nad pracami i przedłożona do zatwierdzenia i wydania stosownych decyzji budowalnych. Obecnie trwają prace polegająca na:

·         przygotowaniu pomieszczenia kotłowni do zamontowania kotłów gazowych,

·         przygotowaniu ściany północno – zachodniej – zerwanie istniejącego ocieplenia w celu ułożenia warstwy właściwej,

·         rozbiórce istniejącej pochylni od strony oddziału rehabilitacji.

W miesiącu kwietniu zakończone zostanie docieplenie stropodachu granulatem o gr. 19 cm
z wymianą pokrycia dachowego, dzięki czemu  współczynnik po dociepleniu wyniesie U=0,15 W/m².


Thermomodernisation site works of the hospital building in Zwolen co-financed as part of the European Economic Area Financial Mechanism 2009-2014 operational program PL04 “Saving energy and promoting renewable energy sources”, are conducted according to the approved schedule of works and expenditures.
Due to the above zero temperatures on 19th December 2014 the tasks of exchanging window frames in the amount of 217 pieces and substituting built-in lighting into energy saving items LED in the amount of 374 were accomplished. The contractor, Hydrochem DGE S.A, prepared design and cost documentation which was then consulted with the company inspecting the works. It was then submitted to approval and issue appropriate building decisions. Works which are currently being performed include:
-    The preparation of the boiler room to install gas boilers;
-    The preparation of  north-western wall – tearing off current insulation in order to put a new layer;
-    Dismantlement of the existing slipway from the rehabilitation unit side.
In April the insulation of the flat roof will be finished. It will be covered with a granulate of gauge of 19 cm. At the same time the exchange of the roofing will take place so that the ratio of the thermal insulation reaches U = 0.15 W / m² .Mechanizm Finansowy EOG

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza