facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Szkolenie z zakresu posługiwania się metodyką ATP-45B

2014-05-05
A- A +A
Do realizacji misji ochrony ludności powołana jest obrona cywilna. Jest ona strukturą organizacyjną, obejmującą centralny organ administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej (Szefa Obrony Cywilnej Kraju), terenowe organy obrony cywilnej (szefów obrony cywilnej województwa, powiatu i gminy, odpowiednio wojewodów, starostów, wójtów), struktury zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach zarządzania państwem, służby, inspekcje, straże oraz organizacje pozarządowe i obywateli, działające na rzecz ochrony ludności.
Jedną z najważniejszych funkcji współczesnego państwa jest zapewnienie swoim obywatelom podstawowych warunków ochrony przed ewentualnymi niebezpieczeństwami skutków klęsk żywiołowych oraz innymi zdarzeniami wywołanymi siłami natury lub działalnością człowieka, a także wynikami działań zbrojnych. Wszystkie przedsięwzięcia obrony cywilnej, realizowane w czasie pokoju, mają za zadanie właściwe przygotowanie niezbędnej ilości sił i środków do sprawnego i efektywnego ich użycia w sytuacjach tego wymagających, jednak przede wszystkim mają przygotowywać do pełnej realizacji zakładanych celów w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
§ 3. Do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, na ich obszarze działania, należy:
. . . 6) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, . . . "
Dz. U. z 2002 r. Nr 96 poz. 85
Istotnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach obrony cywilnej jest organizacja systemów alarmowania, które mają za zadanie ostrzegać ludność przed zagrożeniami wynikającymi z napadu powietrznego, skażeń promieniotwórczych i chemicznych (w tym od toksycznych środków przemysłowych) a także o klęskach żywiołowych, zagrożeniu środowiska w celu umożliwienia jej odpowiedniego zareagowania.
Realizując zamierzenia „PLANU DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2014 ROK”, w Starostwie doskonalono umiejętności Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w zakresie opracowywania prognoz i analiz zgodnie z metodyką ATP – 45B.

Przećwiczono następujące zagadnienia:
1. Obieg informacji i meldunków w systemie wykrywania i alarmowania. Zasady formatowania meldunków NBC.

2. Rodzaje oraz zasady formatowania meldunków meteorologicznych.

3. Zasady prognozowania zdarzeń typu ROTA oraz skażeń chemicznych i promieniotwórczych.

4. Określanie współrzędnych położenia wybranych punktów terenowych na podstawie map topograficznych z siatką UTM.

5. Prognozowanie skażeń i przedstawienie prognozy na mapie, po zdarzeniach typu ROTA, chemicznych i promieniotwórczych, odczytywanie meldunków meteorologicznych, sporządzanie meldunków NBC ROTA, NBC CHEM.
Zrealizowane szkolenie stanowi ważny etap przygotowawczy powiatowej formacji OC do udziału w ćwiczeniu obronnym pk. „ZWOLEŃ 2014”.

Opracowanie
S. Gralec
M. Solecki

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza