facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

SZKOLENIE I TRENING AKCJI KURIERSKIEJ

2015-05-21
A- A +A
SZKOLENIE I TRENING AKCJI KURIERSKIEJ

W dniu 20 maja br., zgodnie z „Planem szkolenia obronnego powiatu zwoleńskiego na 2015 r.", Starosta Zwoleński
zorganizował szkolenie z obszaru realizacji zadań dotyczących natychmiastowego uzupełniania Sił Zbrojnych.
Uczestnikom szkolenia przypomniano wprowadzone zmiany w dokumentach prawnych (tekst jednolity Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2014 poz. 3) oraz w „PLANIE AKCJI KURIERSKIEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ STAROSTĘ ZWOLEŃSKIEGO”.
Warto w tym miejscu przybliżyć czym jest akcja kurierska realizowana na terenie naszego powiatu. Przedsięwzięcie to jest jedną z podstawowych form organizacyjnych zabezpieczających powołanie żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, okresowej służby wojskowej pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa, żołnierzy rezerwy jednostek wojskowych biorących udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich skutków oraz do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Jej istotą jest zorganizowanie systemu doręczania przez kurierów kart powołania żołnierzom rezerwy. System ten wykorzystywany jest również do doręczania wezwań do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, zobowiązane do ich realizacji decyzjami administracyjnymi wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).
Głównym celem treningu było doskonalenie systemu realizacji zadań na rzecz zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych przez organy samorządu terytorialnego (szczebla gminnego i powiatowego) we współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Radomiu oraz Komendą Powiatową Policji w Zwoleniu.
Szczegółowo omówiono:
- zasady wypełniania dokumentów stanowiących załączniki do planu,
- normy czasowe organizowania działań, przekazywania sygnałów i doręczania dokumentów,
- zasady łączności z osobą kierującą akcją kurierską,
- dostarczanie dokumentów w zależności od powstałych zakłóceń w czasie mobilizacyjnego rozwijania SZ RP,
- informowanie administracji wojskowej o efektywności prowadzonych działań (prowadzenia akcji kurierskiej i jej rozliczenia),
- warunki bezpieczeństwa podczas doręczania dokumentów.
W drugiej części zajęć ćwiczący skład osobowy realizował czynności praktyczne. Po wykonaniu określonych czynności przez kierującego akcją oraz kurierów wykonawców, kurierzy udali się do wytypowanych samorządów gminnych celem doręczenia dokumentów powołania. Dla pozostałych zadania przekazano wykorzystując Radiową Sieć Zarządzania Wojewody Mazowieckiego.
Szkolenie prowadził inspektor Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.
Trening zakończono podsumowaniem i wyciągnięciem wniosków, które posłużą dalszemu usprawnianiu funkcjonowania akcji kurierskiej w powiecie zwoleńskimjako elementu systemu obronnego mającego wpływ na sprawność mobilizacyjną Sił Zbrojnych.
Opracowanie:
Stanisław Gralec
Mirosław Solecki
 

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza