facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Stypendia dla studentów

Stypendia studenckie na rok akademicki 2006/2007 zakończone

Zakończyła się III edycja projektu stypendialnego adresowanego do studentów z powiatu zwoleńskiego. Całkowita wartość projektu pn. „Przez stypendia studenckie do wiedzy, dyplomu i pracy – rok akademicki 2006/2007” wynosiła 46.023,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 75 % oraz z budżetu państwa – 25 %.

Stypendiami objętych zostało łącznie 31 studentów. Wsparcie w 10 miesięcznych ratach na kwotę 1.534,10 zł, otrzymało 28 osób. Pozostali stypendyści otrzymali niższe stypendia, gdyż przestali spełniać kryteria do otrzymywania wsparcia (skreślenie z listy studentów, wcześniejsze ukończenie nauki). Na miejsce wykluczonych z projektu stypendystów weszła 1 osoba z listy rezerwowej. Przyznana kwota dofinansowania została wykorzystana w 98,66 %.

Pomocą stypendialną w roku akademickim 2006/2007 objęci byli studenci na stałe zameldowani na terenie powiatu zwoleńskiego, pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, których dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę nie przekroczył 350 zł.

 

 

 

 

Informacja z dn.26.07.2007r.

 

Ostatnia  transza wypłat stypendiów  w ramach projektu „Przez stypendia studenckie do wiedzy, dyplomu  i  pracy – rok akademicki 2006/2007” – Działanie 2.2 ZPORR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

W dniu 26 lipca 2007 roku zostaną wypłacone stypendia dla studentów terenu Powiatu Zwoleńskiego za miesiące czerwiec i lipiec 2007 roku. 
 
Osoby pobierające stypendium w kasie Starostwa Powiatowego proszone są o zgłaszanie się w/w dniu od godz. 12:00 – 15:30.

 
Informacja z dn. 15.05.2007r.

Czwarta transza wypłat stypendiów  w ramach projektu „Przez stypendia studenckie  do wiedzy, dyplomu i pracy  – rok akademicki 2006/2007” – Działanie 2.2 ZPORR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

W dniu 16 maja 2007 roku zostaną wypłacone stypendia dla studentów z terenu Powiatu Zwoleńskiego za miesiąc maj 2007 roku.

Stypendyści proszeni są o zgłaszanie się przed odebraniem pieniędzy do pokoju nr 13, w celu otrzymania pisemnej informacji o konieczności złożenia zaświadczenia o zaliczeniu /niezaliczeniu roku akademickiego.

Osoby pobierające stypendium w kasie Starostwa Powiatowego proszone są o zgłaszanie się w/w dniu od godz. 11:00 – 15:30.

 
WAŻNE

 

WAŻNE

Zgodnie z pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 13.03.07 r. znak: FS.OW.II/0724/224/2007 informujemy, że każdy student otrzymujący stypendium w ramach Projektu „Przez stypendia studenckie do wiedzy, dyplomu i pracy- rok szkolny 2006/2007”, zobowiązany jest do ostarczenia zaświadczenia o zaliczeniu lub nie zaliczeniu danego roku akademickiego.

Wymagany dokument należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu, pok. nr 13 do dnia 20.07.2007 r.
Wypłata ostatniej transzy stypendium będzie uzależniona od uzupełnienia w/w dokumentów. W związku z powyższym proszę o szybkie i terminowe wywiązanie się z powyższych zaleceń.

 
Informacja z dn. 30.03.2007r,


Trzecia transza wypłat stypendiów  w ramach projektu „Przez stypendia studenckie do  
wiedzy, dyplomu i pracy – rok akademicki 2006/2007” – Działanie 2.2 ZPORR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

W dniu 04.04.2007 roku zostaną wypłacone stypendia dla studentów za miesiąc
kwiecień 2007 roku - przelewy na konta stypendystów

Osoby pobierające stypendium w kasie Starostwa Powiatowego proszone są o zgłaszanie się w dniu 05.04.2007 r. od godz. 11:00 – 15:30.

 
Informacja z dn.05.03.2007r.

Druga transza wypłat stypendiów  w ramach projektu „Przez stypendia studenckie do wiedzy, dyplomu i pracy – rok akademicki 2006/2007” – Działanie 2.2 ZPORR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

    W dniu 07.03.2007 roku rozpocznie się wypłacanie stypendiów dla studentów za miesiące:  styczeń, luty, marzec 2007 roku. 
    W związku z powyższym osoby, które nie dopełniły obowiązku złożenia formularzy z danymi osobowymi zbieranymi do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego proszone są o zgłoszenie się do Starostwa Powiatowego ul. Wł. Jagiełły 4 – pokój nr 13  celem wypełnienia ankiet.

     Osoby pobierające stypendium w kasie Starostwa Powiatowego proszone są o zgłaszanie się w dniu 07.03.2007 roku od godz. 11:00 – 15:30.

     W przypadku braku powyższego dokumentu środki dla stypendysty zostaną wstrzymane do czasu uzupełniania dokumentów.

 
Informacja z dn. 21.12.2006r.

Pierwsza transza wypłat stypendiów  w ramach Działania 2.2 ZPORR 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa Projekt 
„Przez stypendia studenckie do wiedzy, dyplomu i pracy  – rok akademicki 2006/2007” 
Umowa Nr Z/2.14/II/2.2/2264/06/U/139/06 z dnia 25.10.2006 roku 
na dofinansowanie w kwocie 46.023,00 zł


    Starostwo Powiatowe W Zwoleniu informuje, iż w dniu 22 grudnia 2006 rokurozpocznie się wypłacanie stypendiów dla studentów za miesiące październik, listopad i grudzień 2006 roku.  Osoby pobierające stypendium w kasie Starostwa Powiatowego proszone są o zgłaszanie się w dniu 22.12.2006 roku od godz. 12:00 – 15:30.
     W związku z powyższym osoby, które nie dopełniły obowiązku złożenia Oświadczenia PIT – 2C proszone są o zgłoszenie się do Starostwa Powiatowego ul. Wł. Jagiełły 4 – pokój nr 13 celem wypełnienia oświadczenia.
     W przypadku braku powyższego dokumentu środki dla stypendysty zostaną wstrzymane do czasu uzupełniania dokumentów.

 

 
Informacja z dn.23.10.2006r.

Komisja stypendialna powołana Zarządzeniem Nr 16/2006 Starosty Zwoleńskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku dokonała w dniu 19.10.2006 r. analizy złożonych wniosków do stypendium unijnego studentów powiatu zwoleńskiego.

  1. Działając zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów powiatu zwoleńskiego, w roku akademickim 2006/07 stwierdzono, iż 12 wniosków nie spełnia wymogów do stypendium unijnego w ramach ZPORR.
  2. Z uwagi na nie uzupełnienie brakujących dokumentów, co jest podstawą  zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2-3 w/w Regulaminu do rozpatrywania wniosku, 22 osoby zostały wykluczone z pomocy i umieszczone na liście z brakującymi dokumentami.
  3. Komisja Stypendialna ustaliła, iż do otrzymania stypendium kwalifikuje się 45 osób.
  4. Z uwagi na fakt, iż liczba studentów ubiegających się o stypendium znacznie przewyższyła liczbę stypendiów do rozdysponowania, pierszeństwo do jego otrzymania zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 5 powyższego Regulaminu, uzyskały osoby będące na pierwszym roku studiów.  Według tego kryterium zakwalifikowano 16 osób.
  5. Priorytetowo została potraktowana osoba nie pobierająca stypendium socjalnego we własnej uczelni w roku akademickim 2006/2007.
  6. W wyniku zastosowania powyższych wytycznych, Komisja stwierdziła, iż  liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż  liczba stypendiów do rozdysponowania i w związku z powyższym  zgodnie z Regulaminem pierwszeństwo do uzyskania stypendium  otrzymały osoby o najniższych dochodach; z czego skorzystało 13 osób.
  7. Zachowując powyższe kryteria zgodnie z Ramowym Planem Realizacji.

Działania na 2006 r. przyznano 30 stypendiów dla studentów powiatu zwoleńskiego w kwocie 153,41 zł
Pozostałe osoby według dochodu zostały umieszczone na liście rezerwowej.

 

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów
na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów
powiatu zwoleńskiego w roku akademickim 2006/2007

 
Informacja z dnia 25.07.2006r.

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu informuje, iż rozpoczyna się  III edycja stypendiów socjalnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla studentów
   
Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium są: studenci studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych posiadających stałe zameldowanie na obszarze Powiatu Zwoleńskiego.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków stypendialnych odbywać się będzie w dniach od 1 sierpnia 2006r do 30 września 2006r. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:00 pokój numer 13.

Informujemy, że stypendia w III edycji będą przekazywane w formie finansowej.

Niezbędne dokumenty będą do pobrania od dnia 24. 07.2006 r.

 
Informacja z dnia 25.07.2006r.

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu informuje iż w dniu 5 lipca 2006 roku zakończyła się II edycja stypendiów  w ramach projektu „Przez stypendia studenckie do wiedzy, dyplomu i pracy – Powiat Zwoleński” – Działanie 2.2 ZPORR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. W roku akademickim 2005/2006 stypendium pobierało 36 osób w kwocie 2000 zł/ rok.

 
Informacja z dnia 05.07.2006r.

Ostatnia transza wypłat stypendiów  w ramach projektu „Przez stypendia studenckie do wiedzy, dyplomu i pracy – Powiat Zwoleński” – Działanie 2.2 ZPORR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

W dniu 05.07.2006 roku rozpocznie się wypłacanie stypendiów dla studentów za miesiąc lipiec 2006 roku. W związku z powyższym osoby pobierające stypendium w kasie Starostwa Powiatowego proszone są o zgłaszanie się w dniu 05.07.2006 roku od godz. 11:00 – 15:30.

 
Informacja z dnia 13.06.2006r.
   Kolejna transza wypłat stypendiów  w ramach projektu „Przez stypendia studenckie do wiedzy, dyplomu i pracy – Powiat Zwoleński” – Działanie 2.2 ZPORR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.
    W dniu 14.06.2006 roku rozpocznie się wypłacanie stypendiów dla studentów za miesiąc czerwiec 2006 roku. W związku z powyższym osoby pobierające stypendium w kasie Starostwa Powiatowego proszone są o zgłaszanie się w dniu 14.06.2006 roku od godz. 11.00 – 15.30.
 
informacja z dnia 25.05.2006r.

Druga transza wypłat stypendiów  w ramach projektu „Przez stypendia studenckie do wiedzy, dyplomu i pracy – Powiat Zwoleński” – Działanie 2.2 ZPORR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

W dniu 30.05.2006 roku rozpocznie się wypłacanie stypendiów dla studentów za miesiące: grudzień 2005 roku oraz styczeń, luty, marzec, kwiecień maj 2006 roku. 
W związku z powyższym osoby, które nie dopełniły obowiązku złożenia formularzy z danymi osobowymi zbieranymi do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego proszone są o zgłoszenie się do Starostwa Powiatowego ul. Wł. Jagiełły 4 – pokój nr 13  celem wypełnienia ankiet. 

Osoby pobierające stypendium w kasie Starostwa Powiatowego proszone są o zgłaszanie się w dniu 30.05.2006 roku od godz. 11:00 – 15:30.

W przypadku braku powyższego dokumentu środki dla stypendysty zostaną wstrzymane do czasu uzupełniania dokumentów.

 
16-02-2006
 

Wypłata stypendiów  w ramach projektu „Przez stypendia studenckie do wiedzy, dyplomu i pracy – Powiat Zwoleński” – Działanie 2.2 ZPORR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

W dniu 17.02.2006 roku rozpocznie się wypłacanie stypendiów dla studentów za miesiące październik i listopad 2005 roku. W związku z powyższym osoby, które nie dopełniły obowiązku złożenia Oświadczenia PIT – 2C proszone są o zgłoszenie się do Starostwa Powiatowego ul. Wł. Jagiełły 4 – pokój nr 9  celem wypełnienia oświadczenia.
W przypadku braku powyższego dokumentu środki dla stypendysty zostaną wstrzymane do czasu uzupełniania dokumentów.

 
Ważne informacje

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu informuje, 

 

 

Umowa nr Z/2.14/II/2.2/1257/05/U/62/06

o dofinansowanie Projektu

Przez stypendia studenckie do wiedzy, dyplomu i pracy – Powiat Zwoleński

 

została podpisana w dniu 6 stycznia 2006 roku pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Pana Tomasza Sieradza – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego a Powiatem Zwoleńskim reprezentowanym  przez Pana Jerzego Kozińskiego – Starostę Zwoleńskiego i Pana Waldemara Urbańskiego – Wicestarostę Zwoleńskiego.

 

     Kwota dofinansowania na rok akademicki 2005/2006 wynosi 72.000 zł. Kwota ta wystarczy na objęcie pomocą 36 osób, a kwota stypendium wyniesie 200 zł.

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza