facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Rekrutacja do projektu „Łatwiejszy start”

2017-01-26
A- A +A
 
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu
zaprasza do udziału
w Projekcie „Łatwiejszy start”
od 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r.


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 
  • osoby z niepełnosprawnością w wieku od 25 do 40 lat;
  • osoby przebywające w pieczy zastępczej w wieku od 15 do 18 lat;
  • osoby objęte indywidualnym programem usamodzielnienia w wieku od 18 do 25 lat;
  • zamieszkujące na terenie Powiatu Zwoleńskiego;
  • posiadające status osoby nieaktywnej zawodowo, bezrobotnej lub biernej zawodowo;
  • posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne;
  • korzystające ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

Oferujemy:

- trening kompetencji życiowych
- trening kompetencji społecznych
- trening kompetencji osobistych
- trening motywacji - forma wyjazdowa
- poradnictwo psychologiczne
- poradnictwo prawne
- poradnictwo socjalne
- trening pracy
- kursy zawodowe
- warsztaty z ekonomii społecznej
- indywidualne doradztwo zawodowe
- kursy i szkolenia
- warsztaty terapeutyczne
- zajęcia psychoruchowe

 
Rekrutacja wraz z indywidualną diagnozą potrzeb prowadzona jest w okresie od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Projektu prosimy o kontakt:
Biuro Projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu
26-700 Zwoleń, ul. Wojska Polskiego 78
telefon (48) 676 36 23 e-mail:
pcpr@zwolenpowiat.pl; http://www.pcprzwolen.pl/ 
Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza