facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Regionalny Instrument Terytorialny - szansą na modernizację szpitala w Zwoleniu

2014-05-05
A- A +A
W dniu 21 marca 2014 roku w Radomiu u Prezydenta Radomia Andrzeja Kosztowniaka zostało podpisane porozumienie pomiędzy samorządami Regionu Radomskiego w sprawie złożenia jednego wspólnego wniosku, którego liderem będzie miasto Radom, a partnerami samorząd województwa oraz samorządy powiatowe: Kozienic, Lipska, Przysuchy, Radomia i Zwolenia. Główny założony cel składanego wniosku dla wszystkich samorządów to inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, mającą na celu dostosowanie szpitali do wymogów Ministra Zdrowia oraz poprawa ich efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przewidywał zintegrowane podejście terytorialne oparte na dwóch podstawowych formach tj.;
- Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (ZIT) dla miasta stołecznego Warszawy i jej obszaru funkcjonalnego.
- Regionalnego Instrumentu Terytorialnego (RIT) dla miast regionalnych (Radomia i Płocka) i subregionalnych (Ciechanowa, Ostrołęki i Siedlec) oraz ich obszarów funkcjonalnych.
Na pierwszym spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie w dniu 22.01.2014 r. z samorządami województwa mazowieckiego w sprawie prezentacji projektów wniosków składanych przez liderów regionalnych dla programu RIT powstało zaniepokojenie wręcz zaprotestowano, że te projekty nie obejmują większego obszaru funkcjonalnego, pomijają wiele powiatów a cele określone w projektach wniosków nie rozwiązują poważnych problemów z jakimi borykają się powiaty, np. dostosowanie szpitali do wymogów Ministra Zdrowia (do 31 grudnia 2016 r.), czy też poprawa efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Poproszono Marszałka województwa mazowieckiego o włączenie się w dalsze konsultacje i rozmowy z samorządami w celu poszerzenia obszaru funkcjonalnego oddziaływania RIT na cały region lub subregion. Następne spotkania miały się odbyć w delegaturach Urzędu Marszałkowskiego w terenie.
Do takiego spotkania doszło w dniu 21.02.2014 r. w Radomiu, w którym uczestniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik z pracownikami odpowiedzialnymi za wdrażania RPO WM 2014-2020 oraz samorządowcy regionu radomskiego, łącznie z miastem Radomiem oraz przedstawiciele stowarzyszeń, szkolnictwa wyższego, pracodawców i innych środowisk. Po zaprezentowaniu założeń RIT doszło do dyskusji na temat złożonego wniosku w ramach RIT przez Prezydenta Radomia Andrzeja Kosztowniaka, w którym miasto Radom jest liderem projektu, a Powiat Ziemski Radomski partnerem. Wniosek ten obejmował obszar funkcjonalny tylko dwóch samorządów i wpisywał się w zadania z obszaru służby zdrowia, komunikacji miejskiej i drogownictwa (ścieżki rowerowe). W burzliwej dyskusji zaprezentowano stanowiska samorządów i postawiano zadania, które powinien obejmować wniosek.
Zabierając głos jako Starosta Zwoleński przedstawiłem, że dla nas najważniejszym celem i priorytetem są zadania inwestycyjne w obszarze zdrowia, na którą w programach unijnych na lata 2014-2020 nie ma pieniędzy, np. modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla naszych szpitali, które zapewniają bezpieczeństwo zdrowotne oraz są i będą największymi zakładami pracy w naszych powiatach, a do końca roku 2016 musimy je zmodernizować i dostosować do standardów i przepisów obowiązujących w służbie zdrowia. Stawiając tak sprawę miałem świadomość, że służba zdrowia i świadczenie usług zdrowotnych dla mieszkańców naszych samorządowych ojczyzn jest priorytetem dla wszystkich samorządów, od gminnego, poprzez powiatowy, do wojewódzkiego, nawet kosztem innych zadań.
Zgłaszane inne zadania do realizacji w ramach RIT to zwalczanie bezrobocia poprzez tworzenie nowych obszarów aktywności gospodarczej w miastach powiatowych regionu radomskiego, inwestycje w drogownictwo (budowa ścieżek rowerowych), rewitalizacja obiektów kultury (kino Świt w Zwoleniu zgłoszone przez Burmistrz Zwolenia), ekologiczna komunikacja publiczna (miasto Radom), wspieranie szkolnictwa zawodowego i przedsiębiorców tworzących zaplecze na praktyczną naukę zawodu.
Na tym spotkaniu Prezydent miasta Radomia był nieugięty w swoim stanowisku i potwierdził, że nie wycofa swojego złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ jest to zgodne z założeniami RIT dla regionu radomskiego, dla którego miasto Radom jest Liderem. Kolejne spotkanie samorządowców regionu radomskiego w urzędzie marszałkowskim w Warszawie nie zmieniło stanowiska Prezydenta Radomia. Spotkanie zakończyło się wnioskiem, aby Zarząd WM ponownie przeanalizował definicję obszaru funkcjonalnego i poszerzył jego zasięg na cały region, czy subregion, uwzględniając postulaty wnoszone przez samorządy powiatowe i gminne.
Na kolejnym spotkaniu w Radomiu w delegaturze urzędu WM Wicemarszałek Leszek Ruszczyk, który przewodniczył naradzie przedstawił nowe założenia dla RIT zatwierdzone przez Zarząd WM w Warszawie. RIT dla WM ma uwzględniać współpracę i partnerstwo dla jak największej grupy samorządów, a realizowane zadanie mają być wypracowanym kompromisem, który ma łączyć samorządy regionu czy subregionu, zdefiniowanego jako obszar funkcjonalny. Na tym spotkaniu podjęto decyzję, że samorządy złożą do Urzędu Miejskiego w Radomiu swoje wnioski z propozycjami zadań inwestycyjnych, ale już była wstępna zgoda, że priorytet to obszar służby zdrowia, co się potwierdziło na następnym spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Radomiu w dniu 21 marca br.
W dniu 21 marca 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Radomiu u Prezydenta Andrzeja Kosztowniaka zostało podpisane porozumienie pomiędzy samorządami Regionu Radomskiego w sprawie złożenia jednego wniosku. Liderem będzie miasto Radom, a partnerami samorząd województwa mazowieckiego oraz samorządy powiatowe: Kozienic, Lipska, Przysuchy, Radomia i Zwolenia. Głównym założonym celem składanego wniosku dla wszystkich samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkiego są inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, mającą na celu dostosowanie szpitali do wymogów Ministra Zdrowia oraz poprawa ich efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Wszyscy uczestnicy tego spotkania poparli to stanowisko przez aklamację.

Od początku rozpoczęcia konsultacji na temat RIT dla regionu radomskiego dzielnie reprezentowali Powiat Zwoleński i wspomagali Starostę Zwoleńskiego, Wicestarosta Arkadiusz Sulima, Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska, Wójt Gminy Policzna Stanisław Pająk i Wójt Gminy Kazanów Marian Karolik, poparcia również udzielili wójtowie Gminy Przyłęk Marian Kuś i Gminy Tczów Andrzej Wolszczak za co serdecznie dziękuję. Nasze starania zostały uwieńczone SUKCESEM.

W założeniach RIT dla WM na lata 2014-2020 Województwo Mazowieckie może liczyć na kwotę 130 mln Euro co daje ok. 520 mln złotych. Wniosek Radomia zamyka się kwotą ok. 292,4 mln zł z EFRR, przy zaangażowaniu przez samorządy udziału własnego 73 mln zł.

W założeniach tego wniosku w ramach RIT dla WM Powiat Zwoleński występuje dla szpitala w Zwoleniu o łączną kwotę 7 milionów złotych na dwa zadania przy wkładzie własnym 1,4 mln. zł. Działanie 9.1, kwota 4,5 mln. - inwestycję w infrastrukturę zdrowotną i społeczną (dostosowanie szpitala do wymagań Ministra Zdrowia, zakup sprzętu medycznego i szpitalnego oraz wymiana instalacji elektrycznej i instalacji CO., dostosowanie do przepisów ppoż.) oraz działanie 4.3, kwota 2,5 mln. – wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), tzn. na termomodernizację szpitala (ocieplenie ścian stropu z wymianą pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana kotłowni węglowej na gazową, montaż kolektorów słonecznych CW. i wymiana opraw oświetlenia na oświetlenie LED). Na zadanie pierwsze powiat posiada dokumentację techniczną architektoniczno budowlaną, której koszt wykonania wynosił ok. 130 tys. zł., na drugie zadanie należy wykonać projekty techniczne, ale jest to zadanie dla powiatu zwoleńskiego na przyszłą kadencję.
Życzmy sobie, żeby te zaplanowane zadania spełniły się i weszły do realizacji w latach 2015- 2019.Starosta Zwoleński

Waldemar Urbański

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza