facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Przyjazny urząd

W dniu 4 września 2006 roku w Warszawie 
pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatm Zwoleńskim  
została zawarta umowa nr Z/2.14/I/1.5/1892/05/U/21/06  
o dofinansowanie Projektu nr Z/2.14/I/1.5/1892/05 
„Przyjazny urząd – informatyzacja usług Starostwa Powiatowego w Zwoleniu” 
w ramach Priorytetu 1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów.

        Realizacja Projektu pn. „Przyjazny urząd – informatyzacja usług Starostwa Powiatowego w Zwoleniu” rozpoczęła się w 2006 roku. Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła 270.516,12 zł , w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 131.201,56 zł. Koszty kwalifikowane stanowią 97 % wartości Projektu.

        Umowa o dofinansowanie powyższego Projektu została zawarta z Wojewodą Mazowieckim w dniu 4 września 2006 roku w Warszawie. Projekt ma na celu przygotowanie urzędu do elektronicznego obiegu dokumentów i rozwoju elektronicznych usług świadczonych dla ludności. Projekt przewidywał wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych świadczonych on-line oraz poprawienia efektywności pracy administracji (e-administracja) poprzez:

 • instalację serwera zapewniającego bezpieczeństwo gromadzonych danych i stanowiącego serwer bazy danych do elektronicznego obiegu dokumentów (1 szt.),
 • wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (1 szt.),
 • instalację serwera internetowego i uruchomienie portalu internetowego (1 szt.),
 • utworzenie PIAP-ów, w tym umożliwienie mieszkańcom korzystania ze stanowisk podłączonych do Internetu na terenie Starostwa - publiczne dostępne multimedialne kioski informacyjne 2 sztuki,
 • wyposażenie sali konferencyjnej w sprzęt wykorzystywany podczas działalności szkoleniowej (komputer przenośny, rzutnik multimedialny),
 • zakup 18 zestawów komputerowych, które zostaną podłączone do Internetu, a także integrację systemów informatycznych oraz zakup urządzeń biurowych, oprogramowania biurowego, urządzeń podtrzymujących zasilanie i sprzętu niezbędnego do rozbudowy  sieci.

Ujęte w projekcie inwestycje były konieczne, aby sprostać oczekiwaniom obywateli z zakresu dostarczania usług publicznych (e-usługi) oraz świadczenia usług on-line z możliwością dokonania transakcji. W trakcie realizacji projektu zostały zrealizowane zaplanowane dostawy i usługi. Zakupiono:

 • system elektronicznego obiegu dokumentów wraz z wdrożeniem – 180 godzin;
 • 18 sztuk: stacji roboczych, monitorów, UPS dla stacji roboczych,
 • 50 sztuk oprogramowania antywirusowego,
 • 7 sztuk pakietów biurowych i 4 sztuki edytora tekstu,
 • 6 skanerów biurowych oraz 6 drukarek laserowych,
 • 2 drukarki laserowe dla grupy roboczej w tym jedna kolor,
 • 2 kioski multimedialne, komputer przenośny oraz rzutnik multimedialny,
 • 15 sztuk podpisu elektronicznego,
 • 45 licencji klienckich do serwera,
 • oraz szafę dystrybucyjną 42U, serwer RACK 19’ ze streamerem, oprogramowanie serwera (dla 5 użytkowników), UPS do serwera RACK 19", switch z portami gigabit do szafy 19", modem, serwer internetowy, punkt dostępowy, UPS do serwera, urządzenie wielofunkcyjne wraz ze skanerem z podajnikiem, skaner z podajnikiem, firewall, klimatyzator. Ponadto został zakupiony, naklejki i tablice informacyjne z logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Unii Europejskiej.

 

 

      W dniu 4 września 2006 roku w Warszawie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatm Zwoleńskim  została zawarta umowa nr Z/2.14/I/1.5/1892/05/U/21/06  o dofinansowanie Projektu nr Z/2.14/I/1.5/1892/05 „Przyjazny urząd – informatyzacja usług Starostwa Powiatowego w Zwoleniu” w ramach Priorytetu 1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów. 
      Projekt ma na celu przygotowanie urzędu do elektronicznego obiegu dokumentów i rozwoju elektronicznych usług świadczonych dla ludności. Projekt przewiduje wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych świadczonych on-line oraz poprawienia efektywności pracy administracji (e-administracja) poprzez:

 • instalację serwera zapewniającego bezpieczeństwo gromadzonych danych i stanowiącego serwer bazy danych do elektronicznego obiegu dokumentów (1 sztuka), 
 • wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (1 sztuka),
 • instalację serwera internetowego i uruchomienie portalu internetowego (1 sztuka),
 • utworzenie PIAP-ów, w tym: umożliwienie mieszkańcom korzystania ze stanowisk podłączonych do Internetu na terenie Starostwa (publicznie dostępne multimedialne kioski informacyjne – 2 sztuki), 
 •  wyposażenie sali konferencyjnej w sprzęt wykorzystywany podczas działalności szkoleniowej (komputer przenośny, rzutnik multimedialny),
 • zakup 16 zestawów komputerowych, a  także:
 • integrację systemów informatycznych - automatyzacja przekazywania danych dla BIP, 
 • zakup urządzeń biurowych w postaci drukarek laserowych (6 sztuk), 
 • drukarki sieciowej (2 sztuki), 
 • skanerów biurkowych (6 sztuk), 
 • 2 skanerów z podajnikiem (ADF) na co najmniej 50 stron
 • zakup oprogramowania biurowego (4 edytorów tekstu, 5 pakietów biurowych: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, kreator prezentacji graficznych, klient poczty), 
 • zakup urządzeń podtrzymujących zasilanie (16 sztuk + 2 dla serwerów), 
 • zakup sprzętu niezbędnego dla rozbudowy sieci (2 switche z portami gigabit, firewall, modemy do zestawienia połączenia między dwoma budynkami urzędu szt.2.)

     Planowane w projekcie inwestycje  są konieczne, aby sprostać oczekiwaniom obywateli z zakresu dostarczania usług publicznych  (e-usługi) oraz świadczenia usługi on-line z możliwością dokonania transakcji. Wdrożony system elektronicznego obiegu dokumentacji pozwoli na lepsze zaplanowanie obiegu dokumentów i kontrolę przepływu dokumentów. System elektronicznego obiegu dokumentów pozwoli interesantom na dokładne zapoznanie się ze stanem sprawy wniesionej do Starostwa – zwiększa to również zaufanie do urzędników i Urzędu. Wdrożenie tego rozwiązania bezpośrednio wpłynie na odnoszenie dwustronnych korzyści związanych z wchodzącymi w życie przepisami oraz jakością funkcjonowania placówki administracyjnej. Do głównych funkcji systemu zaliczyć należy: elektroniczne rejestrowanie dokumentów przychodzących, automatyczne wprowadzanie cyfrowej wersji dokumentów do bazy danych oraz ich katalogowanie, efektywne zarządzanie (sterowanie) obiegiem informacji i dokumentów w strukturze całej organizacji poprzez właściwe dysponowanie czasem pracowników oraz przydzielanie im poszczególnych zadań i procesów, monitoring przepływu informacji między komórkami organizacji, definiowanie praw dostępu do poszczególnych spraw oraz dokumentów, dzięki temu danymi sprawami zajmują się najbardziej kompetentne osoby, szybki dostęp do potrzebnych informacji dzięki możliwości automatycznego wyszukiwania dokumentów według zdefiniowanych parametrów.

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza