facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Przebudowa ponad 13 km dróg w ramach środków z PROW zakończona.

2017-07-04
A- A +A


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary Wiejskie”

Przebudowa ponad 13 km dróg w ramach środków z PROW zakończona.

W ciągu dwóch lat zostały przeprowadzone inwestycje drogowe na czterech odcinkach dróg powiatowych, które zostały dofinansowane ze środków z PROW na lata 2014 - 2020. Łącznie przebudowanych zostało 13,304 km dróg powiatowych za kwotę 3 273 187,02 zł.

 

W dniu 24 czerwca 2017 roku przedstawiciele Powiatu Zwoleńskiego dokonali odbioru drogi powiatowej nr 1742W Garbatka - Czarnolas dofinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Była to czwarta inwestycja drogowa zrealizowana ze środków unijnych w tym okresie programowym.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Leszek Ruszczyk Poseł RP, Rafał Rajkowski Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Gołąbek radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego, Starosta Zwoleński Waldemar Urbański, Wicestarosta Arkadiusz Sulima, Przewodniczący Rady Powiatu Edward Rybak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Bartosiewicz, a także Radna Powiatu Anna Fiet. Oczywiście nie zabrakło gospodarza Gminy Policzna, na której terenie zrealizowana była inwestycja - Wójta Tomasza Adamca. W otwarciu uczestniczyli także pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu na czele z Dyrektorem Tomaszem Mordzińskim oraz wykonawca inwestycji Dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Zwoleniu Mieczysław Chmielewski.

Przebudowa drogi powiatowej Garbatka - Czarnolas na 3 odcinkach o łącznej długości 4 km (odcinek nr 1 od km 3+008,50 do km 3+640,50, odcinek nr 2 od km 4+878,50 do km 5+375,50, odcinek nr 3 od km 6+231 do km 9+104) obejmowała m.in.: roboty przygotowawcze - pomiarowe, odwodnienie korpusu drogowego poprzez wykonanie przepustów pod drogą, wykonanie koryt na poszerzeniach jezdni o głębokości 20cm, podbudowy z kruszywa łamanego i warstwy odcinającej z piasku, frezowanie nawierzchni, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o średniej grubości 4 cm i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 1 metra. Droga  przebiega przez miejscowości Gródek i Czarnolas. Całkowity koszt zadania wykonanego w ramach umowy wyniósł – 1 045 396,72 zł.

Natomiast w miesiącu maju br. przedstawiciele Powiatu Zwoleńskiego dokonali czynności odbiorowych na drodze powiatowej nr 4502W Kazanów – Kopiec. Odbiór drogi, której przebudowa prowadzona była w miesiącach marzec - maj br. przeprowadzony został przez komisję odbioru Zamawiającego pod przewodnictwem Wicestarosty Arkadiusz Sulimy, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. Całkowity koszt przebudowy wyniósł – 589 542,88 zł i  obejmował wykonanie poszerzenia jedni na łukach do 5,50 m oraz wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie dwóch warstw bitumicznych. Przebudowane zostały istniejące przepusty, podczyszczony rów oraz wykonane zjazdy na posesje oraz drogi boczne.

Łącznie od lipca ubiegłego roku kiedy to przedstawiciele Powiatu Zwoleńskiego podpisali umowy o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego zrealizowano cztery inwestycje  współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Przebudowanych zostało łącznie 13,304 km dróg powiatowych za kwotę 3 273 187,02 zł

 

 

Lp.

Nazwa inwestycji

Długość
przebudow odcinka

Środki
 PROW

Budżet Powiatu

Łączna wartość inwestycji

1.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4511W Miodne - Bartodzieje

3,494 km

442 577,00 zł

260 471,46 zł

703 048,46 zł

2.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń - Baryczka

3,790 km

557 534,00 zł

370 664,96 zł

928 198,96 zł

3.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4502W Kazanów - Kopiec

2,020 km

373 680,00 zł

222 862,88 zł

596 542,88 zł

4.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1742W Garbatka-Czarnolas

4,000 km

654 179,00 zł

391 217,72 zł

1 045 396,72zł

 

 

13,304

2 027 970,00

1 245 217,02

3 273 187,02

 

 

Renata Wólczyńska


 

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza