facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

"Projekt poprawy efektowności energetycznej..."

2017-05-23
A- A +A

W dniu 26 kwietnia 2017 roku na konferencji informacyjnej podsumowano realizację projektu Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Zwoleńskim zrealizowanego przy wsparciu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii.  Operatorem Programu PL04 jest Ministerstwo Środowiska w imieniu, którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Beneficjentem projektu był Powiat Zwoleński a w ramach powyższego projektu przeprowadzono kompleksową termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej.

Droga od złożenia wniosku dofinansowanie do zakończenia realizacji trwała niemalże 5 lat od sierpnia 2013 roku, kiedy to został złożony wniosek o dofinansowanie poprzez zatwierdzenie projektu do dofinansowanie  przez Komitet ds. Wyboru Projektów w maju 2014 roku po zrealizowaniu wniosku podstawowego i rozszerzenia o kolejne budynki do dnia dzisiejszego. Nie była to droga prosta ale warta trudu jaki został poniesiony.

Głębokiej termomodernizacja podane zostały  budynki: Szpitala, Przychodni Rejonowej, Zespołu Szkół Licealnych oraz Domu Pomocy Społecznej w Gródku. Prace termomodernizacyjne oraz montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Szpitala przy ul.  Wł. Jagiełły 12 zakończył się w czerwcu 2016, natomiast na pozostałych budynkach prace trwały do kwietnia 2017 roku.

 

Główny cel projektu to poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie zapotrzebowania na energię nieodnawialną.

Zakres inwestycji obejmował następujące prace na obiektach:

Budynek Szpitala SPZZOZ w Zwoleniu:

1.       Zastąpienie kotłowni na paliwo stałe, węglowo-miałowej na kotłownie kondensacyjno-gazową.

2.       Wymiana stolarki drzwiowej 9 szt.  i okiennej w ilości 217 szt. oraz wyposażenie stolarki okiennej w nawietrzniki.

3.       Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu z wymianą pokrycia dachowego.

4.       Modernizacja  instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, wymiana grzejników, montaż zaworów  termostatycznych i  podpionowych.

5.       Poprawa wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie.

6.       Montaż 75 kolektorów słonecznych  o łącznej mocy 108,8 kW .

7.       Wymiana instalacji elektrycznej i opraw na typu LED 374 szt. o łącznej mocy 16,72 kW.

8.       Montaż ogniw fotowoltaicznych w ilości 68 szt. o mocy 17 kW.

Wykonawcą inwestycji była firma Hydrochem DGE S.A a całkowity koszt wyniósł 2 505 000,00 zł

 Budynek Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu:

1.       Wymiana źródła zasilania w ciepło - montaż instalacji kotłowni kondensacyjno-gazowej z automatyką pogodową oraz pełnym wyposażeniem instalacji kotłowni w niezbędne urządzenia.

2.       Modernizacja  instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, wymiana grzejników, montaż zaworów  termostatycznych i  podpionowych.

3.       Wymiana stolarki drzwiowej 3 szt. i okiennej 29 szt. oraz wyposażenie stolarki okiennej w nawietrzaki w ilości 106 szt.

4.       Docieplenie przegród zewnętrznych; ścian i stropodachu.

5.       Montaż systemu zarządzania energią w budynku

6.       Montaż 100 ogniw fotowoltaicznych o mocy 32 kW

7.       Wymiana istniejących opraw oświetlenia na oprawy typu LED w ilości 233 szt.

Wykonawcą inwestycji była firma Energia Polska S.A.  a całkowity koszt wyniósł 1 477 332,51 zł

Budynek Przychodni Rejonowej :

1.       Wymiana źródła zasilania w ciepło; zastąpienie lokalnej kotłowni na paliwo stałe, na kotłownie kondensacyjno- gazową

2.       Docieplenie przegród zewnętrznych; ścian i stropodachu

3.       Modernizacja  instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, wymiana grzejników, montaż zaworów  termostatycznych i  podpionowych.

4.       Montaż systemu zarządzania energią w budynku.

5.       Montaż 91 ogniw fotowoltaicznych o mocy 23,205 kW

6.       Wymiana istniejących opraw oświetlenia na oprawy typu LED w ilości 252 szt.

Wykonawcą inwestycji była firma SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa a całkowity koszt wyniósł 952 032,00 zł

Budynek Domu Pomocy Społecznej w Gródku:

1.       Wymianę źródła zasilania w ciepło – zastąpienie lokalnej kotłowni na paliwo stałe na pompy ciepła.

2.       Modernizacja  instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, wymiana grzejników, montaż zaworów  termostatycznych i  podpionowych.

3.       Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wyposażenie stolarki okiennej w nawietrzaki.

4.       Docieplenie przegród zewnętrznych budynku; ścian i stropu.

5.       Montaż systemu zarządzania energią w budynku.

6.       Montaż 152 ogniw fotowoltaicznych o mocy 39,52 kW

7.       Wymianę istniejących opraw oświetlenia na oprawy typu LED w ilości 328 szt.

Wykonawcą inwestycji była firma Hydrochem DGE S.A a  koszt wyniósł 2 471 314,90,00 zł

Realizacja inwestycji sprawnie i zgodnie z założeniami jest również zasługą sprawnego i rzetelnie prowadzonego nadzoru inwestorskiego, który nad 3 obiektami sprawowała firma MBM Maciaś
z siedzibą w Lublinie.

Łączny koszt inwestycji wyniesie 7 751 913,50 zł, na który składają się roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz działania informacyjno – promocyjne. Dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego stanowić  kwotę 6 034 045,42 zł.

W wyniku realizacji powyższych inwestycji roczne ograniczenie emisji CO2 wyniesie 2 796,08 [Mg/rok] Zainstalowane kolektory oraz ogniwa fotowoltaiczne pozwolą na produkcje energii ze źródeł odnawialnych w ilości 309,23 [MWh/rok] Poprawi się również estetyka obu obiektów.

Dzięki inwestycji oprócz osiągniętego efektu ekologicznego i energetycznego znacznie poprawiła się estetyka obiektów co pewnie doceniają Dyrektorzy i pracownicy poszczególnych jednostek a także mieszkańcy powiatu.

Realizacja i wykonanie kolejnego dużego projektu przez powiat zwoleński tym razem pn. „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Zwoleńskim” to kolejny sukces w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, to sukces finansowo-organizacyjny pracowników starostwa i zarządu powiatu tym razem przy udziale środków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie OZE” realizowanego przez Ministerstwo Środowiska a zarządzanego przez NFOŚiGW w Warszawie.

Dziękuję i słowa uznania kieruję do Pani Anny Jakubowskiej Dyrektor Departamentu Środków Zagranicznych NFOŚiGW oraz Pani pracowników za owocną i bardzo dobrą współprace z powiatem przy realizacji trudnego projektu.

Pragnę podziękować pracownikom, członkom zarządu, radnym powiatu, inspektorom nadzoru oraz wszystkim wykonawcom za wykonanie naszych inwestycji w planowanym terminie oraz z należytą starannością i zgodnie z naszymi oczekiwaniami i zatwierdzonymi projektami.

Sukces to owoc ciężkiej pracy wielu ludzi, zespołu oddanego sprawie i dążącego do wyznaczonych celów.

Starosta Zwoleński

Waldemar Urbański


•    PODZIĘKOWANIA, WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

1. Za owocną i bardzo dobrą współpracę NFOŚiGW w Warszawie dla:
- Pani Anny Jakubowskiej Dyrektor Departamentu Środków Zagranicznych
- Pani Anity Kurek Specjalisty ds. współpracy z powiatem zwoleńskim w realizacji projektów

2. Wykonawcom za wykonanie zadania zgodnie z przyjętymi projektami, w zaplanowanym terminie oraz należytą starannością dla:
- Pana Jarosława Rękawek Prezesa HYDROCHEM DGE S.A.
- Pana Kacpra Niepiekło Wiceprezesa HYDROCHEM DGE S.A.
- Pani Karoliny Perstynak Kierownika Kontraktu HYDROCHEM DGE S.A.
- Pana Grzegorza Lipka Komandytariusza SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach
- Damiana Siwca Kierownika Robót branży sanitarnych SGW BUDOWNICTWO
- Pana Rafała Bujas Dyrektora ENERGIA POLSKA S.A.
- Pana Grzegorza Gradoś Kierownika robót energia Polska S.A.

3. Inspektorom nadzoru inwestycji za nadzór techniczny i profesjonalne prowadzenie inwestycji dla:
- Pana Włodzimierza Maciaś Inspektora Nadzoru branży budowlanej MBM Maciaś
- Pani Lidii Kuna Inspektor Nadzoru branży sanitarnej
- Pana Zdzisława Witesika Inspektora Nadzoru branży elektrycznej

4 Pracownikom Starostwa za realizację projektu dla:
- Pani Renacie Wólczyńskiej Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju za profesjonalne zarządzanie projektem
- Pani Elżbiecie Lange Skarbnikowi Powiatu za nadzór finansowy nad projektem
- Pani Beacie Karolczuk Głównej Księgowej za rozliczanie finansowe projektu
- Pani Edycie Sulima Sekretarz Powiatu za promocję projektu
- Pani Jadwidze Szarpak Inspektorowi za przeprowadzenie procedur przetargowych
- Panu Stanisławowi Wawrzak Inspektorowi za nadzór techniczny realizowanych inwestycji

5. Okolicznościowe Dyplomy wręczono Kierownikom jednostek powiatu:
- Pani Honoracie Dziwisz dyrektor ZSL w Zwoleniu
- Pani Monice Cygan Dyrektor DPS w Gródku
- Panu Krzysztofowi Jaroszowi Dyrektorowi SP ZZOZ w Zwoleniu

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza