facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Projekt "ŁATWIEJSZY START"

2017-02-08
A- A +A


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

zaprasza do udziału

w Projekcie „Łatwiejszy start”

od 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

- osoby z niepełnosprawnością w wieku od 25 do 40 lat;

- osoby przebywające w pieczy zastępczej w wieku od 15 do 18 lat;

- osoby objęte indywidualnym programem usamodzielnienia w wieku od 18 do 25 lat;

- zamieszkujące na terenie Powiatu Zwoleńskiego;

- posiadające status osoby nieaktywnej zawodowo, bezrobotnej lub biernej zawodowo;

- posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne;

- korzystające ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

 

Oferujemy:

- trening kompetencji życiowych

- trening kompetencji społecznych

- trening kompetencji osobistych

- trening motywacji - forma wyjazdowa

- poradnictwo psychologiczne

- poradnictwo prawne

- poradnictwo socjalne

- trening pracy

- kursy zawodowe

- warsztaty z ekonomii społecznej

- indywidualne doradztwo zawodowe

- kursy i szkolenia

- warsztaty terapeutyczne

- zajęcia psychoruchowe

 

Rekrutacja wraz z indywidualną diagnozą potrzeb prowadzona jest w okresie

od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Projektu prosimy o kontakt:

Biuro Projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

26-700 Zwoleń, ul. Wojska Polskiego 78

telefon (48) 676 36 23 e-mail: pcpr@zwolenpowiat.pl; http://www.pcprzwolen.pl/

 

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza