facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Powiat Zwoleński aktualizuje strategię rozwoju na kolejne lata

2015-06-29
A- A +A


Samorząd powiatu zwoleńskiego rozpoczął proces aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2016 – 2020” z perspektywą do 2030 roku. 

 

Strategia rozwoju powiatu oznacza koncepcję funkcjonowania powiatu w dłuższym okresie, w perspektywie kilku, kilkunastu lat. Zawierać ona powinna główne cele rozwojowe, środki prowadzące do ich realizacji, a także sposoby i reguły zachowania podmiotów zaangażowanych w jej realizację. Strategia powinna koncentrować się na podstawowych i najważniejszych problemach powiatu, warunkujących jego rozwój społeczny i gospodarczy.

Zadaniem Strategii Rozwoju Powiatu jest stworzenie podstaw do:

·         sprawnego, skutecznego i efektywnego zarządzania powiatem przez jego władze, tak w dłuższym jak i w krótszym horyzoncie czasu, w tym koordynowania i zapewnienia zgodności działań bieżących z perspektywicznymi,

·         pozyskiwania przez władze powiatowe środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację przewidzianych w strategii przedsięwzięć inwestycyjnych,

·         promocji powiatu i stymulowania rozwoju lokalnej gospodarki.

            Jednym z pierwszych działań było powołanie Zarządzeniem Nr 11/2015 Starosty Zwoleńskiego z dnia 18 maja 2015 r. Powiatowego Zespołu ds. aktualizacji Strategii. Zespół ten, pod przewodnictwem Edyty Sulimy – Sekretarza Powiatu, zajmie się w szczególności przygotowaniem planu działania i opracowaniem diagnozy stanu powiatu zwoleńskiego, czyli znaczącej części każdego dokumentu strategicznego. Ponadto będzie brał czynny udział w warsztatach strategicznych, sporządzaniu analiz, opracowań i projektów niezbędnych w procesie aktualizacji.

            W celu zapewnienia partycypacji różnych instytucji i środowisk, tym samym Zarządzeniem, został powołany Zespół Konsultacyjny ds. opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2016-2020. Głównym zadaniem Zespołu Konsultacyjnego będzie praca z głosem doradczym i udział w warsztatach strategicznych w celu określenia wizji rozwoju powiatu zwoleńskiego, sformułowania priorytetów, celów i zadań strategicznych.

Harmonogram działań przewiduje także przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu strategii z samorządami gminnymi, partnerami społecznymi i mieszkańcami.

Mam nadzieję, że aktywne uczestnictwo w zaplanowanych  w okresie lipiec – październik warsztatach strategicznych wszystkich podmiotów  zaowocuje wypracowaniem wspólnego dokumentu w postaci projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2016-2020.

 

 

Edyta Sulima

Przewodnicząca Zespołu

ds. aktualizacji strategii

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza