facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Obwieszczenie Starosty Zwoleńskiego

2016-04-22
A- A +A

 OBWIESZCZENIE

 Starosty  Zwoleńskiego

o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa

w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na  budowę.

       Działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art.88 ust.1 pkt.1 i w związku z art. 90 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2003r., poz. 1235 z późn. zmianami),

informuję, że toczy się postępowanie w sprawie  wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą zmiana sposobu użytkowania  części  istniejącej hali sortowni odpadów na potrzeby zakładu przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowanego w Zwoleniu przy ul. Doktora Perzyny na działkach nr 2139/56, 2139/57, 2139/77.

Inwestorem jest : „LOOBO” Sp.z.o.o., ul. Sportowa 4, 26-700 Zwoleń.

Organem administracji publicznej właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest Starosta Zwoleński, natomiast organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków  w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Zwoleniu przy ul. Doktora Perzyny 86 w godzinach pracy wydziału w terminie od 21.04.2016r do 13.05.2016r.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed uzgodnieniem warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Zgodnie z art. 35 powyższej ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie podanego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza