facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

O sytuacji na Zwoleńskim rynku pracy...

2014-09-22
A- A +A
      W dniu 14 sierpnia 2014r. odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia
w Zwoleniu. Porządek posiedzenia przewidywał:
 
- informację PUP o stanie bezrobocia w I półroczu 2014 r.
- zaangażowanie środków FP i EFS na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
-sprawy inne.     W posiedzeniu oprócz członków rady uczestniczył Pan Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński, Pan Arkadiusz Sulima - Wicestarosta, Pan Antoni Kozanka – Dyrektor PUP w Zwoleniu.
Posiedzenie prowadził Stefan Bernaciak – Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia.

     Z przedstawionej informacji wynika, że na dzień 30.06.2014r. liczba bezrobotnych w naszym powiecie wynosiła 2934 osoby. Zasiłek dla bezrobotnych pobierało 337 osób. Większość bezrobotnych to mieszkańcy wsi. W podziale na gminy sytuacja przedstawiała się następująco:
- Miasto i Gmina Zwoleń – 1268 bezrobotnych, w tym z prawem do zasiłku 165 osób.
- Kazanów - 373 osoby, w tym 40 osób z prawem do zasiłku.
- Policzna – 457 osób bezrobotnych, w tym 42 osoby z prawem do zasiłku.
- Przyłęk – 399 osób bezrobotnych , w tym 48 osób z prawem do zasiłku.
- Tczów – 437 osób bezrobotnych, w tym 42 osoby bezrobotne z prawem do zasiłku.      Struktura bezrobocia w/g wykształcenia na dzień 30.06.2014r. przedstawiała się następująco:
- gimnazjalne i poniżej posiadało 927 osób bezrobotnych,
- zasadnicze zawodowe 794, policealne i średnie zawodowe 596 osób, średnie ogólne 323 osoby, wyższe 294 osoby.
Na koniec omawianego okresu zarejestrowanych było 69 osób bezrobotnych niepełnosprawnych oraz 16 osób poszukujących pracy.

      W I półroczu 2014 do PUP Zwoleń wpłynęło 618 ofert pracy i stażu. W tym czasie wydano 1019 skierowań , z tego do pracy 306, na staż 661, a do prac społecznie użytecznych - 52.

      Do obowiązków Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu należy także szeroko rozumiane poradnictwo i informacja zawodowa. I tak w omawianym okresie z usług poradnictwa zawodowego skorzystało: w ramach rozmowy wstępnej266 osób, z porady zawodowej indywidualnej 825 osób, z porady grupowej 23 osoby, z informacji zawodowej indywidualnej 934 osoby, z informacji grupowej 186 osób.

       Żeby zobrazować jakie środki finansowe są zaangażowane w aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu to podam że do końca czerwca 2014r. łącznie wydatkowano 2 922 938 zł,
w tym  1872000zł z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), oraz 1 050 938 zł z Funduszu Pracy (FP).

     Wydatki na finansowanie poszczególnych usług i instrumentów rynku pracy przedstawiały się następująco: prace interwencyjne 453 515zł, roboty publiczne 58 821zł, szkolenia 106 218 zł, dotacje na działalność gospodarczą wynosiły 696 000zł, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy 196 000 zł, staże – 1 382 619zł.
      Jeżeli chodzi o łączną liczbę bezrobotnych zaktywizowanych w ostatnich latach to w 2012r. – było ich 721 osób, w 2013 r. – 782 osoby zaś za I półrocze 2014 roku już 706 osób. Pomimo tej tendencji to nie powinniśmy popadać w hura optymizm.

       Potrzebny jest trwały wzrost gospodarczy, a ten możliwy jest do osiągnięcia po zastosowaniu odpowiednich instrumentów jak system podatkowy, kredytowy czy system ulg w skali makro. Wtedy pojawi się nadzieja na trwałe i bezpieczne miejsca pracy.  

       W sprawach innych rozpatrzono wniosek – Zespołu Szkół ZDZ z siedzibą w Zwoleniu w sprawie dotyczącej kształcenia w kilku zawodach. Został on zaopiniowany negatywnie gdyż zaproponowane kierunki kształcenia pokrywają się z kierunkami nauki jakie są prowadzone w Zespole szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu.
Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza