facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Nie bądź pasywny zadbaj o swoją przyszłość

 


Przez ostatnie kilka miesięcy w powiecie zwoleńskim realizowane był projekt „Nie bądź pasywny zadbaj o swoją przyszłość – szkolenia dla osób pracujących” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Projekt obejmował następujące szkolenia:
 • Moduł I -Administrator sieci informatycznych Microsoft – 176 godzin, spotkania weekendowe;
 • Moduł II - Grafik komputerowy – 108 godzin, spotkania weekendowe;
 • Moduł III - WEB designer – projektowanie serwisów internetowych – 102 godziny, spotkania popołudniowe;
 • Moduł IV - Skuteczne negocjacje – 24 godziny, spotkania popołudniowe;
 • Moduł V - Profesjonalny kadrowy – 24 godziny, spotkania popołudniowe;
 • Moduł VI - Akademia zarządzania – 24 godziny, spotkania popołudniowe;
 • Moduł VII - Profesjonalny sekretariat – 168 godzin, spotkania weekendowe;
 • Moduł VIII - Sztuka sprzedaży – 136 godzin, spotkania weekendowe;
 • Moduł IX - Zarządzanie projektami UE z MS Project – 48 godzin, spotkania popołudniowe;
Szkolenia miały na celu dostosowanie kwalifikacji 90 osób aktywnych zawodowo, w tym 50 kobiet zatrudnionych na terenie woj. mazowieckiego, zamieszkałych na terenie powiatu zwoleńskiego do potrzeb regionalnego rynku pracy.
W trakcie naboru największym zainteresowaniem cieszyły się moduły: V- Profesjonalny kadrowy, I -Administrator sieci informatycznych Microsoft, II - Grafik komputerowy oraz moduł III - WEB designer – projektowanie serwisów internetowych.
Wyłonionym w drodze przetargu ogłoszonego przez starostwo powiatowe podwykonawca projektu było konsorcjum w skład którego wchodziły Centrum Komputerowe ZETO Łódź, ZETO Lublin Sp. z o.o. oraz Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. Liderem konsorcjum było CK ZETO Łódź, najstarszy ośrodek szkoleń informatycznych w Polsce, działający na rynku od 1975r. Wszystkie te firmy były gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług szkoleniowych. Posiadane przez nie certyfikaty i autoryzacje potwierdzają dysponowanie wysoko wykwalifikowanymi wykładowcami, nowoczesna infrastrukturą szkoleniową, dobrymi materiałami szkoleniowymi oraz sprawną organizacją.
Podczas szkoleń szczególną uwagę zwrócono na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy, zajęcia prowadzone były głównie w formie warsztatów. Taki sposób uznano za najskuteczniejszy dla zdobycia fachowej wiedzy i umiejętności w możliwe krótkim czasie.
Cykl kursów rozpoczęło szkolenie z Modułu V - Profesjonalny kadrowy. Moduł ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Zajęcia zrealizowano w czerwcu 2010r. Wszystkie uczestniczki otrzymały materiały szkoleniowe, w tym literaturę fachową z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
We wrześniu 2010r odbyły się zajęcia z Moduł IV - Skuteczne negocjacje. W ciągu 24 godzin szkolenia uczestnicy poznali m.in. strukturę rozmowy negocjacyjnej, rolę skutecznej komunikacji interpersonalnej w sytuacji rozbieżności stanowisk, strategie prowadzące do uzyskania optymalnego porozumienia, czy też sposoby zarządzania emocjami w negocjacjach i techniki utrzymywania dystansu. A także rozpoczęły zajęcia z modułów I, II i VII. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem oraz zakresem szkolenia Moduł I -Administrator sieci informatycznych Microsoft wśród chętnych przeprowadzony został test kwalifikujący, sprawdzający podstawową wiedzę na temat sieci i systemów sieciowych. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy podeszli do certyfikowanego egzaminu Microsoft w języku angielskim uzyskując międzynarodowy certyfikat Administratora systemów sieciowych Microsoft. W trakcie zajęć z Modułu II - Grafik komputerowy, uczestnicy zostali zapoznani z grafiką wektorową i bitmapową oraz obsługą programów Corel Draw, Corel Photo-Paint, Adobe Photoshop. Moduł VII - Profesjonalny Sekretariat obejmował szeroką tematykę z zakresu obsługi komputera, m.in.: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności była realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. Zdanie wszystkich skutkowało otrzymaniem certyfikaty ECDLCore.
W październiku przeprowadzone zostało szkolenie z Modułu VI - Akademia zarządzania. W ciągu 24 godzin szkolenia uczestnicy zostali zapoznani m.in. z tematami autoryzacji i wystąpień publicznych, komunikacją interpersonalną oraz przywództwem i negocjacjami
W okresie listopad - grudzień 2010r. prowadzone były popołudniowe szkolenia z Modułu III - WEB designer – projektowanie serwisów internetowych. W trakcie szkolenia uczestnicy uczyli się projektowania serwisów internetowych, czyli języka HTML, Javascript, programowania w języku PHP i serwerów baz danych MySQL. W listopadzie rozpoczęło się także szkolenie z Modułu IX - Zarządzanie projektami UE z MS Project. Szkolenie trwało 48 godzin, w trakcie których uczestnicy zostali zapoznani z pełną ścieżką zarządzania projektami, tj. od założeń projektu po metody harmonogramowania. W grudniu rozpoczęły się spotkania z kolejnego szerokiego tematycznie Modułu VIII - Sztuka sprzedaży. Szkolenie obejmowało zaznajomienie z technikami sprzedaży, tworzeniem profesjonalnych ofert z wykorzystaniem edytora tekstu Microsoft Word 2007, arkuszem kalkulacyjny w pracy handlowca, bazami danych jako źródłem wiedzy nowoczesnego sprzedawcy, grafiką menedżerską i prezentacyjną.

 ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE - SZTUKA SPRZEDAŻY

Od 4 grudnia rozpoczną się szkolenia z modułu VIII - Sztuka sprzedaży. Tematyka szkolenia obejmować będzie takie tematy jak:


Część 1 – Techniki sprzedaży
 1. Sprzedaż zorientowana na klienta:
 2. Tworzenie własnego wizerunku:
 3. Organizowanie własnej pracy:
 4. Nawiązanie kontaktu z klientem:
 5. Rozpoznanie potrzeb klienta:
 6. Zaspokojenie potrzeb – proponowanie rozwiązań:
 7. Odpowiadanie na wątpliwości klienta;
 8. Negocjacje a proces sprzedaży;
 9. Elementy manipulacji w sztuce sprzedaży;
 10. Finalizowanie rozmów i kontraktów.
Część 2 – Tworzenie profesjonalnych ofert z wykorzystaniem edytora tekstu
Część 3 – Arkusz kalkulacyjny w pracy handlowca
Część 4 – Bazy danych źródłem wiedzy nowoczesnego sprzedawcy
Część 5 - Grafika menedżerska i prezentacyjna

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu e-mail szkolenia@zwolenpowiat.pl lub pod numerem telefonu 48 676 33 89 w. 36W dniu 1 kwietnia br. Powiat Zwoleński rozpoczął realizację projektu „Nie bądź pasywny zadbaj o swoją przyszłość – szkolenia dla osób pracujących” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.


Projekt obejmuje następujące szkolenia:
 • Moduł I -Administrator sieci informatycznych Microsoft – 176 godzin, spotkania weekendowe;
 • Moduł II - Grafik komputerowy – 108 godzin, spotkania weekendowe;
 • Moduł III - WEB designer – projektowanie serwisów internetowych – 102 godziny, spotkania popołudniowe;
 • Moduł IV - Skuteczne negocjacje – 24 godziny, spotkania popołudniowe;
 • Moduł V - Profesjonalny kadrowy – 24 godziny, spotkania popołudniowe;
 • Moduł VI - Akademia zarządzania – 24 godziny, spotkania popołudniowe;
 • Moduł VII - Profesjonalny sekretariat – 168 godzin, spotkania weekendowe;
 • Moduł VIII - Sztuka sprzedaży – 136 godzin, spotkania weekendowe;
 • Moduł IX - Zarządzanie projektami UE z MS Project – 48 godzin, spotkania popołudniowe;
Maksymalna ilość uczestników w jednym module szkoleniowym wynosi 10 osób.

Szkolenia mają na celu dostosowanie kwalifikacji 90 osób aktywnych zawodowo (pracujących) w tym 50 Kobiet zatrudnionych na terenie woj. mazowieckiego, zamieszkałych na terenie Powiatu Zwoleńskiego do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Uczestnikami szkoleń mogą być osoby, spełniające łącznie na dzień rekrutacji następujące kryteria formalne:
 1. pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia),
 2. wykonujące pracę na terenie województwa mazowieckiego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło
 3. zamieszkałe na terenie powiatu zwoleńskiego;
 4. osoby zgłaszające chęć udziału w projekcie z własnej inicjatywy, zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

Rekrutacja na powyższe szkolenia rozpoczyna się 28 kwietnia br.

Korzyści z uczestnictwa:
 • nabycie kwalifikacji z zakresu zarządzania w tym projektami UE, kadrami, obsługi sekretariatu, sztuki sprzedaży w tym obsługi komputera, skutecznych negocjacji, grafiki komputerowej,
 • nabycie/podniesienie kwalifikacji w zakresie stosowania zaawansowanych technologii ICT (administrowanie sieciami informatycznymi, projektowanie serwisów internetowych),
 • zwiększenie mobilności zawodowej, elastyczności i konkurencyjności na rynku pracy,
 • zwiększenie pewności siebie i wiary we własne siły.
Miejsce szkolenia:

Wykonawca wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zapewni na okres szkolenia bazę lokalową znajdującą się na terenie miasta Zwolenia.

pobierz Zakres merytoryczny szkoleń

UWAGA. ZMIANIE ULEGŁ HARMONOGRAM SZKOLEŃ.
PRZESUWAMY ROZPOCZĘCIE WIĘKSZOŚCI ZAJĘĆ NA WRZESIEŃ 2010r.

pobierz  Harmonogram szkoleń

 


W dniu 1 kwietnia br. Powiat Zwoleński rozpoczął realizację projektu „Nie bądź pasywny zadbaj o swoją przyszłość – szkolenia dla osób pracujących” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o zgłaszanie się osobiste: do Biura Projektu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, ul. Władysława Jagiełły 4, II piętro, pok. nr 19, telefoniczne: (48) 676 33 89 wew. 36 w godzinach 8:30 -15:00, lub też elektronicznie: szkolenia@zwolenpowiat.pl

Formularze zgłoszeniowe pobrać można osobiście w Biurze Projektu bądź z poniższych linków.

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie powiatu zwoleńskiego
4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

dodatkowe do powyższych dokumentów proszę załączyć zaświadczenie o zatrudnieniu oraz kserokopię dowodu osobistego.
Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza