facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

2017-05-19
A- A +A

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Oddział w Radomiu
 tel.(48) 363 25 81, fax.(48) 362 86 83 

e-mail: o-radom@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

                                                                                                        
                                                                                                    
Województwo: mazowieckie                                                      
Powiat:  zwoleń                                                                         

Agrofag: Szara pleśń                                                                       

Roślina: Truskawka
Data publikacji komunikatu: 16.05.2017 r. - 31.05.2017 r.
Plantacjom truskawki zagraża szara pleśń.

Decyzję o sposobie i terminie  zwalczania należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.   


Objawy choroby można obserwować na pąkach, kwiatach ,owocach, rzadziej na liściach i łodygach. Rozwojowi choroby sprzyja duża ilość opadów i wysoka wilgotność powietrza.

Kontrolę zdrowotności roślin w celu oceny stanu fitosanitarnego należy przeprowadzać od początku kwitnienia do końca zbioru owoców. Pierwsze objawy mogą być widoczne już w okresie kwitnienia,
ale najczęściej występują na owocach. Nowe plantacje truskawek należy zakładać z materiału rozmnożeniowego pochodzącego ze zdrowych plantacji matecznych.

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin należy wykonywać zapobiegawczo lub interwencyjnie odpowiednio dobierając fungicydy. Liczbę zabiegów  należy uzależnić od podatności odmiany
i warunków atmosferycznych.

W zwalczaniu choroby stosować należy także metody agrotechniczne (niszczenie źródeł infekcji):
•    właściwe nawożenie, odpowiedni dobór stanowiska, właściwy przedplon, sposób prowadzenia plantacji, ściółkowanie,
•    izolacja przestrzenna dla plantacji nowo zakładanych,
•    wygrabianie i usuwanie porażonych liści,
•    systematyczny zbiór owoców

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:                                                                                                                            
      1)   Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
2)    Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
3)    Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
4)    Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
5)    Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.
 


UWAGA:
Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:
http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin
Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych.

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza