facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Kolejny sukces, następne miliony dla Powiatu Zwoleńskiego...

2016-01-14
A- A +A
Kolejny sukces, następne miliony dla Powiatu Zwoleńskiego,
na termomodernizację szpitala w Zwoleniu.
 
      W dniu 8 maja 2014 r. Komitet ds. Wyboru Projektów zatwierdził listy rankingowe projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego /EOG/ oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, dla otwartego konkursu Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.
      
Powiat zwoleński znalazł się w grupie 49 projektów, które otrzymały dofinansowanie i pozyskał środki Mechanizmu Finansowego EOG w kwocie 2 013 440 zł, dofinansowanie 80% na zadanie pn. „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynku szpitala SPZZOZ w Zwoleniu”. Łączny koszt kosztorysowy zadania wynosi 2 516 800 zł. W dniu 25 lipca br. została zawarta umowa o dofinansowanie ww. projektu.
Główny cel projektu to poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie zapotrzebowania na energię nieodnawialną w budynku szpitala. Poszczególne działania zaplanowane w tym projekcie obejmują:
1.       Zastąpienie kotłowni na paliwo stałe, węglowo-miałowej na kotłownie kondensacyjno-gazową o sprawności 99% z automatyką pogodową, dwa kotły  na wspólne potrzeby CO
i CWU, zmniejszenie mocy kotłowni z 600 kW do 400 kW.
2.       Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz wyposażenie stolarki okiennej w nawietrzniki.
3.       Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr. 15 cm, współczynnik po ociepleniu U=0,20 W/m²  i stropodachu granulatem o gr. 19 cm z wymianą pokrycia dachowego, współczynnik po dociepleniu U=0,15 W/m².
4.       Wymiana instalacji c.o., wymiana grzejników, montaż zaworów      termostatycznych
i podpionowych.
5.       Przebudowa węzła ciepłowniczego i ograniczenie strat ciepła.
6.       Zastosowanie systemu odzysku ciepła dla pomieszczeń w piwnicach.
7.       Poprawa wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie.
8.       Montaż 75 kolektorów słonecznych / o łącznej mocy 108,8 kW / do    podgrzewania c.w.u., wymiana zasobników na c.w.u. dostosowaną do instalacji  solarnej i kotłowej o pojemności 6100 litrów.
9.       Wymiana instalacji elektrycznej i opraw na typu LED o łącznej mocy 16,72 kW.
Realizacja  jest planowana na lata 2014 -  2015 zaś prace przygotowawcze i projektowe oraz termomodernizacja budynku szpitala wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej  rozpoczną się w roku bieżącym.On 8 May 2014 the Committee of Projects Selection approved the lists of projects submitted for funding under the EEA Financial Mechanism and Norwegian Financial Mechanism for open competition of PL04 Program " Saving energy and promoting renewable energy sources " . The district of Zwolen was among the group of 49 donated projects. For this purpose the district of Zwolen has acquired the EEA Financial Mechanism funds  in the amount of 2 013 440 zlotys. The total cost of the project amounted to 2 516 800 zlotys.
The project aimed at improving energy efficiency and reducing the need for non-renewable energy in the hospital building. The various activities planned in the project included:
1. Replacement of boiler on solid fuel, coal and fine coal for condensing gas boiler with automatic weather of the 99% efficiency; providing central heating and hot water; boiler power reduction from 600 kW to 400 kW.
2. Replacement of doors and windows and fitting windows with air vents.
3. Insulation of exterior walls with 15 cm thick styrofoam, coefficient after insulation U = 0.20 W / m² and flat roof granules 19 cm thick with replacement of roofing material, the thermal insulation coefficient U = 0.15 W/ m².
4. Replacement of central heating and radiation, installation of thermostatic and riser valves.
5. Reconstruction of district heat and heat waste reduction.
6. The use of heat recovery system in the basement.
7. Improving mechanically assisted natural ventilation.
8. Installation of 75 solar collectors to heat hot water with a total power of 108.8 kW; replacement of water heater for suited solar installations and boiler with a capacity of 6100 litres.
9. Replacement of electrical wiring and fittings on LED with a total power of 16.72 kW.

Implementation is planned for the years 2014 - 2015 and the preparation and design works as well as thermomodertnisation of the hospital building including replacement of windows and doors will start this year.Mechanizm Finansowy EOG


Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza