facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

KOLEJNA SCHETYNÓWKA W POWIECIE ZWOLEŃSKIM

2015-05-05
A- A +A

Dzięki staraniom samorządowców  w dniu 27 kwietnia 2015r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zwoleniu podpisana została umowa z Wykonawcą na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4505W Policzna – Chcechły do drogi nr 12” w ramach programu wieloletniego pod nazwą Nagrody Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Z przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniona została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia, która zrealizuje powyższe prace za kwotę 1 232 146,88zł.

Przebudowa drogi spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu bo takie główne założenia mają tzw. „schetynówki” i będzie polegała na:

- poszerzeniu jezdni oraz łuków poziomych;

- wzmocnieniu istniejącej nawierzchni jezdni na najbardziej zniszczonych odcinkach;

- wymianie istniejących zniszczonych przepustów na nowe pod koroną drogi;

- wykonaniu nowej nawierzchni jezdni na długości około 3450,00 mb;

- segregacji ruchu pieszego od ruchu pojazdów mechanicznych poprzez wybudowanie chodników dla pieszych w m. Czarnolas;

- wykonaniu peronów oraz dojść  do wiat przystankowych;

- wykonaniu obustronnie utwardzanego pobocza;

- wymianie oraz wykonaniu oznakowania pionowego(odblaskowego) i poziomego na całym odcinku drogi;

- wykonaniu zjazdów na drogi niższej kategorii.

Prace rozpoczęte zostaną na przełomie maja i czerwca. Termin zakończenie prac zgodnie w umowie upływa 31.08.2015r.

Szczegółowy opis zadania(zakres rzeczowy, wymiary, parametry)

Zakres rzeczowy przebudowy drogi obejmuje:

1.       Wykonanie prac pomiarowych da dł. 3 476,0 mb;

2.       Poszerzenie jezdni do 5,5m na prostej i na łukach poziomych na dł. 1 162,00mb

3.       Wykonanie odwodnienia drogi na odcinku 1 162,00mb poprzez:

- podczyszczenie rowu przydrożnego – 1 750,00mb

- rozebranie istniejących zjazdów gospodarczych – 48,0szt.

- wykonanie przepustów z rur PEHD fi 60cm pod drogami – 2,0szt.

- wykonanie studzienki wlotowej z bloczków betonowych oraz rurociągu krytego pod drogą z rur PCV fi 50cm dł. 10.0m na ławie z kruszywa łamanego łączącego projektowaną studzienką z istniejącą studnią rewizyjną – 1,0szt.

- wykonanie zjazdów gruntowych o nawierzchni z kruszywa gr 10cm i szerokości 5,0m z rurami PEHD fi 30cm dł. 6,0m (rury zakończone głowicami czołowymi) – 23,0szt.

- wykonanie zjazdów gruntowych o nawierzchni z kruszywa gr 10cm i szerokości 5,0m z rurami PEHD fi 40cm dł 6,0m (rury zakończone głowicami czołowymi) – 25,0szt.

- wykonanie cieku przy krawężniku z kostki betonowej prostokątnej gr. 8cm na ławie betonowej przy chodniku na dł. 123,00mb.

4.       Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni kruszywem łamanym stabilizowanym cementem śr. 8cm o Rm=7,5 Mpa na długości 425,0m i 50,0m.

5.       Wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni masą mineralno-bitumiczną, wykonanie zjazdów na drogi boczne oraz wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4cm na dł. 3 4760,0mb.

6.       Segregacja ruchu poprzez wykonanie chodników dla pieszych w 2 odcinkach, tj.

- odcinek 943,00mb szerokości 1,20m odseparowany od krawędzi jezdni utwardzonym poboczem z kruszywa szer. 0,75m;

- odcinek 123,00mb szerokości 1,60m;

7.       Wykonanie nawierzchni parkingu w m. Czarnolas o powierzchni 72,38m2.

8.       Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa szerokości 1,00m na długości 3476,0m.

9.       Poszerzenie jezdni 1,50m na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1743W Gniewoszów – Chechły wraz z przebudową uszkodzonego przepustu pod drogą śr. 1,60m.

10.   Wykonanie peronów oraz dojść do istniejących wiat przystankowych w m. Świetlikowa Wola, Wygoda, Chechły, Helenów o wym. 1,50m szerokości i długości 15,00m.

11.   Wykonanie zjazdów bitumicznych na drogi gminne – 8szt.

12.   Wykonanie nowego oznakowania jezdni na całym odcinku drogi tj. 13 406,00mb składającego się z:

·         Oznakowanie poziome jezdni farbą odblaskową:

- linie krawędziowe przerywane znak P-7c na dł. 18 950,00mb

- linie krawędziowe ciągłe znak P-7d na dł. 2 090,00mb

·         Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni:

- linie podwójne ciągłe znak P-4 – 40,00mb

- linie bezwzględnego zatrzymania znak P-12 – 2,0szt.

- przejścia dla pieszych znak P-10 w ilości – 2,0szt.

- linia przystankowa znak p-17 w ilości 4,0szt.

·         Oznakowanie pionowe:

- znaki ostrzegawcze – 12szt.

- znaki zakazu – 2szt.

- znaki informacyjne – 8szt.

- znaki kierunku i miejscowości – 32szt.

- tabliczki pod znakami – 6szt.

·         Elementy bezpieczeństwa ruchu i urządzenia optycznego prowadzenia ruchu:

- ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych SP-06 D na dł. 36,00mb;

- ustawienie słupków prowadzących U-1a – 98szt.

- ustawienie tablic prowadzących U-3a i U-3b – 14szt.

- ustawienie słupków krawędziowych U-2 – 26szt.

- ustawienie poręczy dł. 1,5m przy chodnikach – 2szt.

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza