facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu w Zwoleniu

2017-06-23
A- A +A

Na sesji w dniu 22 czerwca 2017 r. Rada Powiatu w Zwoleniu wyraziła stuprocentowe poparcie dla Zarządu Powiatu w Zwoleniu z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Wszyscy obecni na sesji radni powiatu zagłosowali za udzieleniem absolutorium zarządowi.

Najważniejszym punktem porządku obrad podczas XXVIII sesji Rady Powiatu w Zwoleniu, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2017 roku było rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zwoleńskiego za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Zwoleńskiego za 2016 rok. Przedłożone przez organ wykonawczy sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zwoleńskiego  za 2016 rok uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak również Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Zwoleniu, która na swoim posiedzeniu w dniu 11 maja 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Zwoleniu. Następnie wniosek Komisji Rewizyjnej został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalna Izbę Obrachunkową. Została podjęta uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Zwoleniu absolutorium z tytułu wykonania  budżetu za 2016 rok. 

W głosowaniu za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu w Zwoleniu wzięło udział 14 obecnych na sesji  radnych. Wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały w tej sprawie.

Po podjęciu tak ważnej dla Zarządu Powiatu w Zwoleniu uchwały głos zabrał Starosta Zwoleński Waldemar Urbański. Podziękował radnym powiatu zwoleńskiego za wspólną merytoryczną pracę, której efekty widoczne są w całym powiecie, a także za ich wkład we współpracę z samorządami gminnymi, która owocuje wieloma wspólnie zrealizowanymi przedsięwzięciami. Zrozumienie przez radnych powiatu wzajemnych potrzeb przyczynia się do zrównoważonej poprawy jakości życia mieszkańców całego powiatu.  Podkreślił, że zadania, które były realizowane do tej pory i te znajdujące się w planach na najbliższe lata są odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie.  Wsłuchiwanie się w głosy mieszkańców skutkuje trafnymi inwestycjami służącymi całej lokalnej społeczności.  Podziękował także, za sprawną i profesjonalną pracę pracowników Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.

Starosta podkreślił, że radni powiatu mogą z dumą mówić o dokonaniach powiatu, w poprzednim roku. Przypomniał, że zostało przebudowanych prawie 10 km dróg powiatowych za łączną kwotę ok. 2,2 mln złotych, wybudowano ponad ponad 0,5 km chodników przy drogach powiatowych za ponad 130 tys. złotych, a także wykonano odwodnienie na odcinku 2 km dróg. Rozpoczęto prace przygotowawcze do najważniejszej inwestycji drogowej w 2017 r., a mianowicie za 92,5 tys. zł została wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Targowej w Zwoleniu.

Ponadto na zadania związane z termomodernizacją obiektów zostało wydatkowanych w 2016 r. łącznie 1.724 042 zł , z czego na budynek Liceum Ogólnokształcącego w Zwoleniu 1.039 935 zł, na budynek Szpitala w Zwoleniu 144 tys. zł, oraz na budynek Przychodni Rejonowej SPZZOZ 540 109 złotych.

Na wydatki majątkowe powiatu przeznaczono w 2016 roku łącznie 5.113 120 złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu powiatu zwoleńskiego w 2016 roku, zawierające m.in. realizację dochodów, realizację wydatków, wykonanie zadań inwestycyjnych można znaleźć w Sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Zwoleńskiego za 2016 rok, zamieszczonego w BIP powiatu zwoleńskiego.

 

 

Edyta Sulima

Sekretarz Powiatu

 

 

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza