facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Internet oknem na świat

 

 

W miniony piątek 18 września odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego” współfinansowany w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W ramach projektu zakupionych zostało 560 laptopów z drukarkami dla mieszkańców powiatu oraz wyposażono 19 pracowni komputerowych na łączną kwotę 4 687 050,37 zł.

Starosta Zwoleński – Pan Waldemar Urbański powitał Partnerów projektu: Burmistrz Zwolenia – Bogusławę Jaworską, Wójta Gminy Kazanów – Teresę Pancerz – Pyrka, Wójta Gminy Przyłęk – Mariana Kuś, Wójta Gminy Tczów - Andrzeja Wolszczaka, Prezesa Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna – prof. Henryka Bednarczyka, zaproszonych gości: byłego Posła na Sejm RP Marka Wikińskiego, Jerzego Kozińskiego – Starostę Zwoleńskiego trzech kadencji oraz przybyłych Beneficjentów Ostatecznych. Przybliżył zebranym zakres projektu, którym objęte zostało 560 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz 19 jednostek podległych partnerom projektu - świetlice i klasopracownie– gdzie trafiło 307 zestawów komputerowych:
1. Zespół Szkół Licealnych w Zwoleniu (21)
2. Zespół Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu (21)
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalkowie (20)
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kazanowie (20)
5. Publiczne Gimnazjum w Zwoleniu (20)
6. Świetlica Wiejska w Strykowicach Błotnych (10)
7. Świetlica Wiejska w Jasieńcu Soleckim (15)
8. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Zwoleniu (10)
9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy (15)
10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu (15)
11. Publiczna Szkoła Podstawowa Babin (14)
12. Publiczna Szkoła Podstawowa Łaguszów (14)
13. Publiczna Szkoła Podstawowa Grabów nad Wisłą (14)
14. Publiczna Szkoła Podstawowa Mszadla Stara (14)
15. Publiczne Gimnazjum Przyłęk (20)
16. Publiczne Gimnazjum Wólka Zamojska (14)
17. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Starych (10)
18. Publiczna Szkoła Podstawowa um. St. Żeromskiego w Janowie (10)
19. Zespół Szkół w Tczowie (30)
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4 687 050,37 zł. Partnerami tego ważnego dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego przedsięwzięcia są Miasto Zwoleń, Gmina Kazanów, Gmina Przyłęk, Gmina Tczów oraz Stowarzyszenie Oświatowe „Sycyna”.
Beneficjenci projektu w ramach projektu uczestniczyli w szkoleniach stacjonarnych i e-learningowych
Celem kursu jest uzyskanie i utrwalenie umiejętności komputerowych,internetowych w zakresie e-learningu, e-pracy, e-usług, zakupów, banków, e-administracji, funkcjonowania w e-społeczeństwie.
Beneficjenci będą zapoznani z praktyczną realizacją aplikacji tematycznych.
• e-usługi: symulacje operacji bankowych, dokonywanie symulowanych operacji zakupów w sklepie internetowych, korzystanie z elektronicznych usług wybranych Urzędów Gmin/Miasta.
• e-praca wyszukiwanie informacji o zawodach, wolnych miejscach pracy w określonych lokalizacjach, e-learning: korzystanie z bibliotek cyfrowych, wyszukiwanie szkół kształcących w określonym kierunku, e-usługi: zakupy, e-administracja.

Przewodniczący Zarządu Partnerstwa Arkadiusz Sulima poinformował zebranych, iż od dnia 1 października br. do 30 września 2020 roku Beneficjenci będą mieli zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu o prędkości 512 Kb/s a w przypadku zalania, uszkodzenia matrycy lub innego uszkodzenia mechanicznego koszty napraw ponoszą Beneficjenci z własnych środków. Ponadto do 10 stycznia każdego roku (od roku 2016 do roku 2020) mają oni obowiązek złożyć oświadczenie o posiadaniu sprzętu.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego „SYCYNA” – prof dr hab. Henryk Bednarczyk przybliżając zebranym proces informatyzacji Powiatu Zwoleńskiego od roku 2003 i projektu e- Sycyna do dnia dzisiejszego w prezentacji „Od marzeń do aktywności w wirtualnym świecie”
Partnerom, osobom zaangażowanym w realizację projektu zostały wręczona podziękowania a Beneficjentom zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie.
Na zakończenie konferencji został wyświetlony film zorganizowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji „Powiat Zwoleński – w sieci p@sji Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego” który jest nagrodą dla Powiatu Zwoleńskiego – laureata konkursu „Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie”
Po zakończonej konferencji zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek.

GALERIA ZDJĘĆ
  
 

W miniony czwartek 10 kwietnia pierwsi mieszkańcy powiatu zwoleńskiego otrzymali laptopy wraz z drukarkami zakupione w ramach projekt pn. „Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Projektem objęte zostało 560 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz 17 jednostek podległych partnerom projektu - świetlice i klasopracownie – gdzie trafi 202 zestawy komputerowe:
 1. Zespół Szkół Licealnych w Zwoleniu – 21 szt.
 2. Zespół Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu – 21 szt.
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalkowie – 20 szt.
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kazanowie – 20 szt.
 5. Publiczne Gimnazjum w Zwoleniu – 10 szt.
 6. Świetlica Wiejska w Strykowicach Błotnych – 10 szt.
 7. Świetlica Wiejska w Jasieńcu Soleckim – 10 szt.
 8. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Zwoleniu – 10 szt.
 9. Publiczna Szkoła Podstawowa Babin – 10 szt.
 10. Publiczna Szkoła Podstawowa Łaguszów – 10 szt.
 11. Publiczna Szkoła Podstawowa Grabów nad Wisłą – 10 szt.
 12. Publiczna Szkoła Podstawowa Mszadla Stara – 10 szt.
 13. Publiczne Gimnazjum Przyłęk – 10 szt.
 14. Publiczne Gimnazjum Wólka Zamojska – 10 szt.
 15. Świetlica Wiejska w Wilczym Ługu – 5 szt.
 16. Świetlica Wiejska w Borkach – 5 szt
 17. Zespół Szkół w Tczowie – 10 szt.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4.869.692 zł. Partnerami tego ważnego dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego przedsięwzięcia są Miasto Zwoleń, Gmina Kazanów, Gmina Przyłęk, Gmina Tczów oraz Stowarzyszenie Oświatowe „Sycyna”. Beneficjantom sprzęt w imieniu Partnerów Projektu wręczali Starosta Waldemar Urbański, Wicestarosta Arkadiusz Sulima Członek Zarządu Stefan Bernaciak, Członek Zarządu Powiatu Mirosław Madejski, Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska, oraz Prezes Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA Prof. Henryk Bednarczyk.
Zakupiony sprzęt to laptopy marki ASUS z pięcioletnia gwarancją oraz drukarki XEROX o wartości 3 543,63 zł. Sprzęt został oznakowany zgodnie z zasadami promocji projektu – logotypami Innowacyjnej Gospodarki oraz Unii Europejskiej. Zanim sprzęt trafił w ręce mieszkańców Wicestarosta informował o warunkach gwarancji i ubezpieczenia oraz prosił o to, aby otrzymany sprzęt został poszanowany i wykorzystywany do rozwoju własnego i najbliższych. Wszystkie osoby, które otrzymały sprzęt będą uczestniczyć w szkoleniach, z których pierwsze odbyło się w dniu wręczenia sprzętu. Kolejne będą odbywały się od 25 kwietnia w cyklach weekendowych. Po zakończeniu szkoleń stacjonarnych będą odbywały się szkolenia e-learnigowe. Sprzęt będzie wydawany do 16 maja, a mieszkańcy Powiatu objęci projektem informowani są telefonicznie o dacie i godzinie odbioru.
Wręczanie sprzętu projekt 8.3Szkolenie projekt 8.3
 


Umowy z Wykonawcami na dostawę sprzętu i Internetu podpisane

W dniu 21 marca 2014 roku roku w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu zostały podpisane umowy pomiędzy Powiatem Zwoleńskim, a Wykonawcami na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu pn. „Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego”

Projekt obejmuje zakup 560 notebooków z systemem operacyjnym oraz drukarką, a także zakup specjalistycznych urządzeń peryferyjnych dla osób niepełnosprawnych. Ponadto nowy sprzęt w postaci 202 zestawów komputerowych z drukarkami zostanie zakupiony na wyposażenie klasopracowni w szkołach oraz świetlicach wiejskich w gminach będących partnerami tego Projektu, jak również w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat zwoleński.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłonione oferty złożyło 4 firmy na pierwszą część postępowania – dostawę sprzętu oraz jedna firma na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu. Najkorzystniejsza ofertę na dostawę sprzętu komputerowego złożyła firma Technet Sp. z o.o. z Radomia. Natomiast na dostęp do Internetu firma GIGA KOMPUTER Ilona Skupień ze Zwoleniu
Umowy te w imieniu Powiatu Zwoleńskiego podpisali Starosta Zwoleński Waldemar Urbański
i Wicestarosta Arkadiusz Sulima, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Lange, zaś
w imieniu firmy GIGA KOMPUTER Ilona Skupień – Pani Ilona Skupień natomiast w imieniu firmy Technet Sp. z o.o. Prezes Zarządu Pan Stefan Kaca .

Mieszkańcy powiatu zwoleńskiego dzięki staraniom samorządu powiatowego, jako lidera oraz samorządów gminnych jako partnerów będą mieli kolejna szansę na własny darmowy komputer
z dostępem do Internetu.


 

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do internetu dla 560 gospodarstw domowych z terenu powiatu zwoleńskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Okres realizacji projektu: 01.09.2013 r. do 31.09.2015 r.Projekt obejmuje swym zasięgiem Powiat Zwoleński. 

Zgłoszenia na listę uczestników projektu będą przyjmowane od 23 września 2013 do 11 października 2013 roku. 

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Formularz zgłoszeniowy 
2. Regulamin naboru


Szansa na kolejne laptopy dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego !!!

W dniu 7 marca 2013 roku na sali narad w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu została podpisana umowa o stworzeniu Partnerstwa w celu realizacji projektu „Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion. Stronami w projekcie są Powiat Zwoleński reprezentowany przez Pana Waldemara Urbańskiego – Starostę Zwoleńskiego i Pana Arkadiusza Sulimę – Wicestarostę Zwoleńskiego,
Gmina Zwoleń reprezentowaną przez Panią Bogusławę Jaworską – Burmistrza Zwolenia,
Gmina Kazanów reprezentowana przez Pana Mariana Karolika – Wójta Gminy Kazanów,
Gmina Przyłęk reprezentowana przez Pana Mariana Kuś – Wójta Gminy Przyłęk,
Gmina Tczów reprezentowana przez Pana Andrzeja Wolszczaka – Wójta Gminy Tczów,
Stowarzyszeniem Oświatowym „Sycyna” z siedzibą w Sycynie reprezentowanym przez Pana Henryka Bednarczyka – Prezesa Zarządu i Pana Grzegorza Stawarza – Sekretarza Zarządu.
Podpisanie umowy partnerstwa z Gminami Powiatu Zwoleńskiego jest pierwszym krokiem zmierzającym do realizacji tego projektu. Partnerstwo ma na celu złożenie wspólnego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zakupu sprzętu informatycznego tj. komputerów przenośnych i drukarek oraz zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, które spełnią niżej wymienione warunki:
 1. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
 2. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach świadczeń rodzinnych,
 3. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
 4. dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2011 wynosi 1226,95 zł)
 5. osoby w grupy 50+, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno – rentowych ogłaszanych komunikatem w MP przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 799,19 zł).
Ponadto w ramach projektu w komputery i sprzęt informatyczny mogą zostać wyposażone klasopracownie w szkołach, świetlice, biblioteki oraz jednostki kultury.
Powiat Zwoleński będzie pełnił rolę lidera a tym samym został wybrany przez partnerów do reprezentowania Partnerstwa wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją projektu, w tym do zawarcia w ich imieniu i na ich rzecz umowy o dofinansowanie projektu z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. W ramach projektu zostało by zakupionych ponad 760 komputerów wraz z drukarkami i sprzętem uzupełniającym dla osób niepełnosprawnych i rozdanych mieszkańcom Powiatu Zwoleńskiego spełniającym wyżej wymienione kryteria. Całkowita wartość realizacji Projektu wynosi pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote. Mam nadzieję, że uda nam się po raz kolejny szczęśliwie przejść całą procedurę oceny i otrzymać dofinansowanie na realizację tego projektu. Jeśli nasz wniosek otrzyma pozytywną ocenę i podpiszemy umowę z Władzą Wdrażającą programy unijne zgodnie z harmonogramem zostanie ogłoszony nabór dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego myślę, że będzie to miesiąc wrzesień 2013 roku. W związku z powyższym proszę śledzić naszą stronę internetową.

Wicestarosta Zwoleński
Arkadiusz Sulima

 

 

Galerie zdjęć

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza