facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Informacja o sesji Rady Powiatu

2017-06-14
A- A +A
        Informuję, że w dniu 22 czerwca 2017 roku o godzinie 14.00
w sali narad Starostwa Powiatowego w Zwoleniu
odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu w Zwoleniu


 

 


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji;
2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany;
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności międzysesyjnej;
5. Interpelacje i zapytania radnych;
6. Rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
    w Zwoleniu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Zwoleńskim za 2016 rok;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa 
sanitarnego 
w Powiecie Zwoleńskim za 2016 rok;
8. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
    w Warszawie Delegatura w Radomiu o stanie środowiska naturalnego w Powiecie Zwoleńskim   za 2016 rok;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektoratu
    Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu o stanie środowiska
    naturalnego w Powiecie Zwoleńskim za 2016 rok;
10. Ocena funkcjonowania służby zdrowia w Powiecie Zwoleńskim za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i informacji
     z realizacji zadań Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
     w Zwoleniu za 2016 rok;
12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
      Zwoleńskiego;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017;
14. Rozpatrzenie  sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
      Zwoleńskiego za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Zwoleńskiego za
      2016 rok:
a)  zapoznanie z Uchwałą Nr Ra.160.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
     Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii
     o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Zwoleniu sprawozdaniu z wykonania 
     budżetu  za rok 2016;
b)  zapoznanie z Uchwałą Nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Zwoleniu
     z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi
     Powiatu w Zwoleniu z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok;
c)  zapoznanie z Uchwałą Nr Ra.233.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
     Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie opinii
     o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Zwoleniu w sprawie
     udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok;
d)  dyskusja;
e)  podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
     Powiatu w Zwoleniu z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdania finansowego za
     rok 2016;
f)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Zwoleniu absolutorium
    z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;
15. Udzielanie odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu.

 
 

                                                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu w Zwoleniu

                                                                                                              Edward Rybak                

                          

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza