facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Informacja o sesji Rady Powiatu

2014-03-21
A- A +A
Informuję, ze  w dniu 28 marca 2014 roku (piątek) o godzinie 14.00 w sali narad
Starostwa Powiatowego w Zwoleniu ul. Władysława Jagiełły 4 odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu w Zwoleniu


Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
3.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności międzysesyjnej.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Rozpatrzenie sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu z realizacji zadań w 2013 roku
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu z realizacji zadań w 2013 roku,
8.Ocena funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Gródku oraz realizacji budzetu za 2013 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Gródku wraz z informacją z realizacji budzetu za 2013 rok,
10.Rozpatrzenie sprawozdania Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w Zwoleniu z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej za 2013 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wilczowoli za 2013 rok,
12.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu oraz sytuacji na rynku pracy w 2013 roku w Powiecie Zwoleńskim.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu oraz sytuacji na rynku pracy w 2013 roku w Powiecie Zwoleńskim,
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Zwoleńskim na lata 2014-2020” (projekt, nr 5),
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Zwoleńskim na lata 2014-2020”,
16.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiar obnizek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, w tym równiez pełniący obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński,
17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zwoleniu,
18.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zwoleńskiego,
20.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budzetowej na rok 2014
21.Udzielanie odpowiedzi na złozone interpelacje i zapytania radnych.
22.Wolne wnioski i informacje.
23.Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu w Zwoleniu
                         Edward Rybak

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza