facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Dobry rok na inwestycje drogowe w powiecie zwoleńskim.

2015-10-06
A- A +A

 W 2015 roku samorząd powiatu zwoleńskiego zaplanował przebudowę 7,6 km dróg powiatowych. Na te zadania przeznaczono prawie 2,4 mln zł, z czego ponad 1,5 mln zł  pozyskano ze środków zewnętrznych. Dnia 14 września 2015 r. oddano do użytku pierwsze zakończone w tym roku  inwestycje drogowe - w gminie Kazanów i Tczów a 2 i 4 października w gminie Przyłęk i Policzna.

Modernizacja drogi powiatowej nr 4505W Policzna – Chechły do drogi nr 12 realizowana była w ramach wieloletniego programu pod nazwą: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Dariusz Piątek – Wicewojewoda Mazowiecki, Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński, Arkadiusz Sulima – Wicestarosta, Tomasz Adamiec – Wójt Gminy Policzna, Tomasz Mordziński – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu, Edward Rybak – Przewodniczący Rady Powiatu, Stanisław Bartosiewicz - Wiecprzewodniczący Rady Powiatu,  Bogusław Bernaciak – Wiecprzewodniczący Rady Powiatu,  Jerzy Sowula – Etatowy Członek Zarządu, Piotr Fijołek – Członek Zarządu Powiatu, Anna Fiet – Radna Powiatowa z gm. Policzna.

Koszt inwestycji wynosi 1.3932.147zł, z czego 635.893zł to środki własne Powiatu, 611.254zł pochodzi z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie a 145.000zł to wkład Urzędu Gminy w Policznie.

Wykonawcą, którego wyłoniło przeprowadzone postępowanie przetargowe było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. Termin realizacji zamówienia zgodnie z umową obowiązywał do 30.09.2015r. i został dotrzymany.

Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni na dł. 3,476km(odcinek ten był najbardziej zniszczony w stosunku do całego ciągu drogi Policzna – Chechły do dr. Nr 12, na którym wykonywane były roboty bitumiczne w poprzednich latach).

Dzięki wspomnianej modernizacji znacznie wzrosło bezpieczeństwo, komfort oraz płynność ruchu. Wynika to z poprawy parametrów drogi tj.:

- poszerzenie jezdni do 5,50m;

- poszerzenie jezdni na łukach;

- obustronnie utwardzone pobocza;

- wymiana wszystkich przepustów pod koroną drogi;

- wykonanie przebudowy skrzyżowania poprzez poszerzenie jezdni oraz wymianę uszkodzonego przepustu w m. Chechły;

- wykonanie odwodnieni drogi poprzez wykopanie rowów wraz ze zjazdami na posesje w m. Czarnolas;

- segregacja ruchu pieszego od ruchu pojazdów mechanicznych poprzez wybudowanie chodników dla pieszych w m. Czarnolas(odcinek dł. 943,00mb odseparowany od krawędzi jezdni utwardzonym poboczem z kruszywa oraz odcinek dł. 611,00mb odseparowany od krawędzi jezdni utwardzonym poboczem oraz rowem przydrożnym);

- wybudowanie peronów oraz dojść do wiat przystankowych;

- wykonanie przejść dla pieszych z elementami odblaskowymi;

- wymiana oraz wykonanie oznakowania pionowego(odblaskowego) i poziomego na całym odcinku drogi.

Wykonanie nowej nawierzchni spowoduje także zmniejszenie emisji hałasu, zanieczyszczeń pyłem i kurzem. Poza tym zmniejszy się także emisja spalin. Nowy dywanik bitumiczny z utwardzonymi poboczami spowoduje podniesienie nośności drogi, natomiast poprawa równości podłużnej i poprzecznej oraz poprawa szorstkości nawierzchni wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo użytkowników drogi. Na poprawę bezpieczeństwa, zwłaszcza w porze od zmierzchu do świtu, ma także wpływ zastosowanie urządzeń optycznego prowadzenia ruchu na całym odcinku drogi.

 

Zakończyła się także przebudowa drogi powiatowej nr 4526W Łagów – Przyłęk. Długość remontowanego odcinka wynosi 1,705km. Koszt inwestycji to 313.375,34zł. Modernizacja była realizowana przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych – 120 000,00zł, Urzędu Gminy w Przyłęku - 96 687,67zł oraz środków własnych Powiatu – 96 687,67zł.

Zakres robót obejmował:

- rozebranie uszkodzonych przepustów pod drogą powiatową wraz z wykonaniem nowych rur PEHD;

- wykonanie wzmocnienia nawierzchni jezdni oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na dł. 1,705km;

- wykonanie zjazdów na drogi gminne z betonu asfaltowego;

- wykonanie obustronnych poboczy gruntowych szer. 1,0m

Oficjalnego otwarcia drogi dokonano w obecności: Leszka Ruszczyka – Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego, Waldemara Urbańskiego – Starosty Zwoleńskiego, Arkadiusza Sulimy – Wicestarosty, Mariana Kuś – Wójta Gminy Przyłęk, Edwarda Rybaka – Przewodniczącego Rady Powiatu, Jerzego Sowuli – Etatowego Członka Zarządu, Tomasza Mordzińskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu, Mirosława Madejskiego – Członka Zarządu, Jerzego Kamionki oraz Arkadiusza Jasika – Radnych Powiatowych z gm. Przyłęk, Tomasz Stolarek i Aneta Śledź.

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza