facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Budowa sieci szerokopasmowych na terenie Powiatu Zwoleńskiego

2015-08-20
A- A +A
Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie na terenie Powiatu Zwoleńskiego prowadzone są prace mające na celu budowę sieci szerokopasmowych w ramach projektu systemowego współfinansowanego prze Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 8 Osi Priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz budżetu Państwa.

Obecny Minister Administracji i Cyfryzacji pan Andrzej Halicj tak przedstawia realizację tego przedsięwzięcia:

"W Polsce obecnie budowane są dziesiątki tysięcy kilometrów internetowych sieci szerokopasmowych, także przy wykorzystaniu funduszy europejskich. Sieci te zapewnią szybki dostęp do internetu wszystkim obywatelom naszego kraju. Tylko dzięki wysiłkowi samorządów i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dzięki pracy administracji i dobremu wykorzystaniu funduszy unijnych, możliwe jest zapewnienie powszechnego dostępu do internetu dla wszystkich Polaków, zgodniez Narodowym Planem Szerokopasmowym.

To wielka szansa i nowe możliwości dla nas wszystkich. Internet jest ułatwieniem w prowadzeniu działalności gospodarczej, w zdobywaniu wiedzy, w szukaniu pracy.Przedsiębiorcom otwiera świat – pozwala działać na niedostępnych dotychczas rynkach.

Naszym dzieciom zapewnia dostęp do dóbr kultury, wyrównując szanse edukacyjne. Lokalnym społecznościom ułatwia przyciąganie inwestorów i turystów. Nam wszystkim, obywatelom, ułatwia udział w życiu publicznym."


Budowa sieci szerokopasmowych - nowa elektryfikacja Polski

Trudno dziś sobie wyobrazić życie bez elektryczności, bez światła, bez telewizji, telefonu. Bez maszyn elektrycznych, bez latarni drogowych. Wkrótce trudno będzie wyobrazić sobie życie bez dostępnego zawsze i wszędzie szybkiego internetu. Samorządy wojewódzkie we współpracy z samorządami powiatowymi i gminnymi, oraz przedsiębiorcy telekomunikacyjni, wspierani działaniami administracji rządowej budują w całym kraju „cyfrowe autostrady”.

Te sieci szerokopasmowe pozwolą na szybszy i bardziej stabilny dostęp do internetu, szczególnie w małych miastach i na wsi. Nie tylko teksty, ale i filmy w jakości HD, skomplikowane programy będzie łatwo przesyłać i ściągać. To zwiększy możliwości naszych obywateli twórczego wykorzystania zasobów sieci. Zwiększy też możliwości administracji np. w zakresie zarządzania  infrastrukturą w sposób ekologiczny, nowoczesny, oszczędny i efektywny (smart cities).

Tak jak w latach 50. i 60. XX wieku elektryfikacja zmieniła nasz kraj, tak te inwestycje zmienią sposób funkcjonowania państwa. Dostęp do szerokopasmowego internetu ułatwi komunikację, pracę, edukację, prowadzenie przedsiębiorstw, zakupy, kontakty z administracją.

Po co w Gminie i Powiecie szerokopasmowy Internet?

W XXI wieku nie wystarczą już tylko drogi, sieci energetyczne, wodociągi czy kanalizacja. Szerokopasmowy internet to dziś część podstawowej infrastruktury technicznej. Jego brak jest poważną barierą rozwojową.

Dzięki internetowi ludzie oddaleni o setki kilometrów mogą się łatwo komunikować, możliwe stały się usługi medyczne na odległość, a także korzystanie z zaawansowanych usług edukacyjnych. Szybki internet to także możliwość przesyłania dźwięku i obrazu w wysokiej rozdzielczości, dokonywanie operacji bankowych bez wychodzenia z biura czy z domu.

Coraz więcej ludzi nie wyobraża sobie życia bez tego. Dzięki  internetowi:

- przedsiębiorstwa mogą zoptymalizować inwestycje i dotrzeć do odbiorców na całym świecie. Pracownicy mogą wydajnie pracować w dowolnym miejscu, korzystając z poczty elektronicznej i telefonu komórkowego.

- niższe są też koszty świadczenia usług publicznych. A zapotrzebowanie na te e-usługi rośnie.

Dziś tylko co trzeci obywatel (26,9 proc.) korzysta z usług e-administracji – a średnia unijna to 41 proc. (dane za 2013 r.). Głównym powodem jest niski poziom zaawansowania i skromna oferta e-usług. Jednakże, w ostatnich latach administracja publiczna realizuje szereg projektów informatycznych, których celem jest udostępnienie obywatelom i przedsiębiorcom zaawansowanych usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Dotychczas udostępniono już kilkadziesiąt e-usług świadczonych przez administrację publiczną, z których jako przykładowe wskazać należy: założenie działalności gospodarczej, składanie zeznań rocznych PIT, rejestrację spółki z o.o., pobieranie odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów, dostęp do danych geoprzestrzennych, wgląd i uzyskanie odpisu z elektronicznych ksiąg wieczystych, dostęp do wszystkich usług świadczonych przez ZUS (m.in. dostęp do konta emerytalnego), składanie wniosków o zwrot podatku VAT, składanie wniosku o udostępnienie danych z państwowego rejestru granic. W najbliższym czasie zostaną uruchomione kolejne elektroniczne usługi w najistotniejszych dla obywateli i przedsiębiorców obszarach.

Przyzwyczailiśmy się do tego, że „prawdziwe życie” toczy się w wielkich miastach. Dzięki sieciom szerokopasmowym może się to zmienić.

W społeczeństwie informacyjnym odległości przestają mieć takie znaczenie jak w społeczeństwie przemysłowym. Wystarczy urządzenie podłączone do sieci i każdy, kto wie jak, może korzystać z nieograniczonych zasobów sieci – z wielkiej biblioteki, miejsca wymiany idei, kontaktów, dzielenia się pomysłami czy rozrywki.

Dzięki internetowi wspierany jest  zatem równomierny rozwój. A potencjał internetu wykorzystywany jest najpełniej, gdy używają go wszyscy - obywatele, administracja i biznes.

Internet wspiera też rozwój wspólnot lokalnych, ułatwia zarządzanie na wszystkich szczeblach administracji i współpracę w gminach, powiatach i województwach. Dzięki dyskusjom w sieci można rozwiązywać spory i tworzyć lokalne inicjatywy. Łatwiej też zbierać pomysły i podejmować dzięki temu lepsze decyzje.

Po prostu – internet w coraz większym stopniu decyduje o jakości życia.

Wedle szacunków na dzień dzisiejszy 100% Polaków ma możliwość dostępu do internetu. Do końca 2020 roku planuje się zapewnienie powszechnego dostępu do sieci Internet o prędkości co najmniej 30 Mb/s oraz doprowadzenie do wykorzystania dostępu o prędkości co najmniej 100 Mb/s przez co najmniej 50% gospodarstw domowych.

Na terenie kraju istnieją duże różnice w jakości i dostępności nowoczesnych usług dostępu do internetu. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej w 2014 r. zapewniono pokrycie dostępem do internetu o przepustowości powyżej 30 mb/s dla 49% gospodarstw domowych. Zapewnienie internetu, dzięki niezbędnym i koniecznym inwestycjom dla pozostałych będzie wyzwaniem najbliższych lat. W 2014 r. 66,7 % gospodarstw domowych na terenach wiejskich miało dostęp do szerokopasmowego internetu. Różnice w dostępie do sieci biorą się stąd, że 39% obywateli naszego kraju żyje na obszarach, gdzie gęstość zaludnienia jest niższa niż 100 osób na km2. W takich warunkach prywatne inwestycje telekomunikacyjne są często nieopłacalne. W zależności od obszaru koszt podłączenia 1 gospodarstwa domowego może wynosić poniżej 1 000 zł, a na innych nawet ponad 10 000 zł. Dlatego wiele z tych miejscowości objętych jest teraz programem budowy regionalnych sieci szerokopasmowych. Bez ich realizacji pewne obszary pozostałyby trwale wykluczone, tracąc szansę na konkurencję z tymi wyposażonymi w nowoczesną sieć.

Priorytetem jest wspieranie sieci na terenach, gdzie jej nie ma – i nie chodzi tu tylko o rozwój infrastruktury, ale i o wspieranie popytu na nowe usługi.

W artykule wykorzystano informacje zawarte w biuletynie informacyjnym MAiC "Kodeks Dobrych Praktyk na rzecz wsparcia inwestycji szerokopasmowych przez JST"
Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza