facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Budowa budynku dydaktycznego


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

dla rozwoju Mazowsza

Nabiera tempa największa inwestycja w dotychczasowej historii powiatu

Dnia 12 kwietnia 2013 roku rozpoczęły się prace przy budowie budynku dydaktycznego i sali sportowej Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu. Po 4 miesiącach intensywnych prac wykonano ściany murowane parteru i pierwszego piętra oraz część stropów. We wrześniu rozpoczną się prace przy ustawieniu konstrukcji i pokryciu dachu.

Projekt pn. „Budowa budynku dydaktycznego i sali sportowej Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, Działanie 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji. Całkowita wartość projektu wynosi 14.407.755,46zł, w tym środki unijne 9.373.265zł.
Wykonawcą tej największej w dotychczasowej historii powiatu zwoleńskiego inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A. z siedzibą w Jędrzejowie. Umowa z wykonawcą zakłada, że do dnia 30 maja 2014 r. zakończone zostaną wszystkie roboty budowlane, zaś do dnia 30 lipca 2014r. wybudowane obiekty zostaną oddane do użytku. Dotychczasowe tempo prac wskazuje na to, że powyższe terminy zostaną zachowane.
Prace budowlane na przekazanym placu budowy rozpoczęły się 12 kwietnia 2013r. Do połowy sierpnia zostały wykonane wszystkie roboty ziemne i wymiana gruntu. Ustawiono ławy i stopy fundamentowe oraz wybudowano ściany fundamentowe. Ponadto na budynku dydaktycznym wybudowano ściany parteru i zakończono zbrojenie stropu nad parterem, szalowanie schodów oraz słupów I piętra. Kontynuowane jest murowanie ścian na I piętrze. Obecnie trwają tam prace przygotowawcze do montażu stropu. Przy sali sportowej trwa murowanie ścian z pustaków ceramicznych oraz wykonywane są elementy żelbetonowe podtrzymujące konstrukcję dachu. Ponadto kontynuowane jest wykonywanie elementów konstrukcyjnych trybun i murowanie ścian I piętra nad trybunami.
Do końca 2013 roku zgodnie z harmonogramem powinny zostać wykonane prace związane z wykonaniem konstrukcji i pokryciem dachu, montażem stolarki okiennej i fasadowej, wybudowaniem ścian wewnętrznych, położeniem części tynków wewnętrznych, wybudowaniem schodów żelbetonowych itp.
Miejmy nadzieję, że warunki atmosferyczne pozwolą na wykonanie wszystkich zaplanowanych robót.
Edyta SulimaProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013
dla rozwoju Mazowsza


Rusza największa inwestycja w historii powiatu zwoleńskiego.
Rozpoczyna się budowa nowej szkoły i sali sportowej ZSRT w Zwoleniu.

W dniu 3 kwietnia 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu została uroczyście podpisana umowa pomiędzy Powiatem Zwoleńskim, a Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A. z siedzibą w Jędrzejowie na wykonanie robót budowlanych dla projektu „Budowa budynku dydaktycznego i sali sportowej Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu”.

Umowę tą w imieniu Powiatu Zwoleńskiego podpisali Starosta Zwoleński Waldemar Urbański i Wicestarosta Arkadiusz Sulima, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Lange, zaś w imieniu firmy „KARTEL” dwaj Wiceprezesi Zarządu Tomasz Sękiewicz i Paweł Karpiński.
Wykonawca tej największej w dotychczasowej historii powiatu zwoleńskiego inwestycji został wyłoniony w przetargu nieograniczonym, w którym oferty złożyło aż 17 przedsiębiorstw z całej Polski. Najkorzystniejszą, tzn. najtańszą ofertę złożyła firma „KARTEL”. Wartość zadania została wyceniona na kwotę ok. 13.400 tys. zł.
Projekt pn. „Budowa budynku dydaktycznego i sali sportowej Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, Działanie 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji. Czynione są również starania, aby pozyskać środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali sportowej.
Umowa zakłada, że do dnia 30 maja 2014 r. zakończone zostaną wszystkie roboty budowlane, zaś do dnia 30 lipca 2014r. wybudowane obiekty zostaną oddane do użytku.
W dniu podpisania umowy został protokolarnie przekazany teren budowy, na którym prace mają się rozpocząć już dnia 12 kwietnia 2013 r., o czym poinformował zebranych Jacek Gralec, który z ramienia firmy „KARTEL” będzie pełnił funkcję kierownika budowy.
W swoim wystąpieniu po podpisaniu umowa Starosta Zwoleński Waldemar Urbański podkreślił, że właśnie dzisiaj spełniają się marzenia wielu pokoleń o nowej szkole rolniczej w Zwoleniu oraz zaznaczył, że ta inwestycja może być realizowana dzięki odważnej i odpowiedniej decyzji Rady Powiatu w Zwoleniu trzeciej i obecnej kadencji, której przewodniczy Edward Rybak. Wiceprezes Zarządu Paweł Karpiński zapewnił zebranych na uroczystości, że dołoży wszelkich starań, aby pracownicy firmy rzetelnie wywiązali się z wszystkich zapisów umowy w taki sposób, aby młodzież ucząca się w Zespole Szkół Rolniczo – Technicznych rok szkolny 2014/2015 rozpoczęła w nowych budynkach. Z kolei Wiceprezes Tomasz Sękiewicz podkreślił, że dla niego inwestycja ta ma szczególny wymiar również osobisty, gdyż urodził się i mieszkał w Zwoleniu i tu nadal ma wielu członków swojej rodziny.
Wśród zgromadzonych na uroczystym podpisaniu umowy z wykonawcą powyższej inwestycji byli:
 • Stefan Bernaciak, który jako Etatowy Członek Zarządu Powiatu, wspiera w obecnej kadencji działania zmierzające do zrealizowania tej inwestycji;
 • Dyrektorzy ZSR-T w Zwoleniu Dyrektor Arosław Jakóbik i z-ca Dyrektora Zbigniew Buczma, którzy dzielnie wspierali samorząd Powiatu w realizacji ważnego zadania dla oświaty zawodowej o znaczeniu ponadpowiatowym;
 • Przedstawiciele firmy KARTEL ds. realizacji inwestycji Pan Mariusz Misztal dyrektor realizacji kontraktu i Pan Jacek Gralec kierownik budowy odpowiedzialni bezpośrednio za realizację inwestycji;
 • Zespół Nadzoru Inwestorskiego, odpowiedzialny za przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn. „Budowa budynku dydaktycznego i sali sportowej w ZSR-T w Zwoleniu” oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w osobach: Ryszard Skwarek koordynator projektu, Kamil Wałęga asystent koordynatora projektu i Lidia Kuna specjalista ds. zamówień publicznych;
 • Pracownicy Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, którzy swoją pracą, zaangażowaniem i posiadanym doświadczeniem wspierają realizację tego projektu i w znacznym stopniu przyczyniają się do spełnienia marzeń wielu pokoleń absolwentów szkoły rolniczej, mieszkańców, dyrektorów i nauczycieli, a przede wszystkim uczniów:
  • Stanisław Wawrzak inspektor ds. inwestycji i remontów, autor pierwszych koncepcji architektury i rozwiązań funkcjonalnych budynku dydaktycznego, co zostało wykorzystane w pracach projektowych,
  • Renata Wólczyńska inspektor ds. programów unijnych, odpowiedzialna za przygotowanie wniosku, studium wykonalności i jego realizację,
  • Jadwiga Szarpak inspektor ds. zamówień publicznych odpowiedzialna za przetargi na wyłonienie projektanta dokumentacji architektoniczno-budowlanej budynku dydaktycznego i sali sportowej oraz przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego,
  • Aneta Szewczyk inspektor ds. zamówień publicznych, która dzielnie zastępowała swoją koleżankę Jadwigę w czasie jej nieobecności,
  • Arkadiusz Wrześniewski kierownik referatu nieruchomości i mienia powiatu odpowiedzialny za mapy i lokalizację inwestycji,
  • Adam Ociesa geodeta Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu, który swoją pracą i wpisem w dzienniku budowy na salę sportową jesienią roku 2012 rozpoczął tą dużą i znaczącą inwestycję dla powiatu,
  • Edyta Sulima p. o. Sekretarza Powiatu, koordynator zespołu ds. realizacji powyższej inwestycji, która kompetentnie i znacznym stopniu wspiera działania Starosty Zwoleńskiego czuwając nad całością realizowanego zadania.
Projekt budynku dydaktycznego i sali sportowej wykonała pracownia projektowa Biuro Projektów Inżynierskich Matuszak Jacek z Poznania.
Wszyscy zgromadzeni tego dnia na sali narad Starostwa Powiatowego w Zwoleniu mieli przeświadczenie, że uczestniczą w bardzo ważnym wydarzeniu, które przejdzie do historii naszego miasta i całego powiatu.
 


 

 
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007-2013
 
 dla rozwoju Mazowsza

  SPEŁNIĄ SIĘ MARZENIA WIELU POKOLEŃ...    

              
W dniu 11 grudnia 2012 roku  w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie  została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Powiatem Zwoleńskim na realizację projektu pn. „Budowa budynku dydaktycznego i sali sportowej Zespołu Szkół  Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu.” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ok. 10 mln złotych, przy wartości kosztorysowej  ok. 15,36 mln złotych.
Wcześniej Rada Powiatu w Zwoleniu  w dniu  28 lipca 2012 roku  większością głosów wprowadziła to zadanie inwestycyjne do budżetu powiatu  na lata 2013-14. Radni podjęli taką  decyzję ze świadomością, że inne zadania  inwestycyjne w najbliższych latach nie będą realizowane. 
Głównym celem projektu jest poprawa warunków nauczania oraz możliwości rozwoju uczniów Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu poprzez poprawę stanu bazy dydaktycznej i sportowej oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Cel ten ma być osiągnięty poprzez rozbudowę kompleksu szkolnego: budowę nowego obiektu dydaktycznego, do którego przeniesione zostaną wszystkie oddziały Zespołu Szkół Rolniczo- Technicznych oraz nowej sali gimnastycznej pełnowymiarowej z trybunami z której korzystać będą uczniowie szkoły, jak również mieszkańcy powiatu zwoleńskiego. Obiekt dydaktyczno-sportowy pozbawiony będzie barier dla osób niepełnosprawnych.
 Dziękuję wszystkim Radnym rady powiatu czwartej kadencji za poparcie stanowiska Zarządu Powiatu Zwoleńskiego i determinację w realizacji  tego trudnego zadania  planowanego już przez radę powiatu trzeciej kadencji.

SZKOŁA MARZEŃ WIELU POKOLEŃ   
Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnego budynku szkoły z salą sportową bez barier dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowaniem przyległego terenu w nawiązaniu do zagospodarowania istniejącego. Powierzchnia budynku dydaktycznego będzie wynosić 4 160,65 m2, natomiast powierzchnia użytkowa sali sportowej z łącznikiem 1 894,41 m2. Budynek zaplanowano jako trzykondygnacyjny, nie podpiwniczony pokryty dachem wielospadowym, z windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Planowany budynek szkoły połączony będzie z istniejącą salą gimnastyczną za pośrednictwem parterowego łącznika i z salą sportową o wymiarach 26x45 m. Zewnętrzną formę projektowanego budynku szkoły dostosowano do otoczenia (nawiązując do obiektu zabytkowego), a zarazem usiłowano podkreślić współczesny charakter architektury budynku.
W budynku szkoły zlokalizowana będzie powierzchnia dydaktyczna na I i II piętrze, zaś zaplecze administracyjne, bibliotekę z czytelnią, multimedialne centrum informacji z  e- punktem, salę widowiskową pełniącą również funkcję sal konferencyjnych, bufet oraz zaplecze szatniowe zaplanowano na parterze. Sale dydaktyczne (sale zajęć ogólnokształcących, sale zajęć językowych ze stanowiskami komputerowymi, sale informatyczne z nowoczesnym sprzętem i oprogramowaniem oraz klaso-pracownie przedmiotowe)  umożliwią prowadzenie zajęć zgodnie z programem nauczania, łącznie w 28 salach dydaktycznych.
W budynku zaplanowano instalacje: C.O. – z kotłowni zlokalizowanej w piwnicy istniejącego budynku internatu (kotłownia na paliwo gazowe), elektryczną, teletechniczną (internetowa, radiowęzeł, monitoring), wodno-kanalizacyjną. Budynek szkoły będzie wyposażony dodatkowo w windę  i sanitariaty dla osób niepełnosprawnych. Przy szkole i sali sportowej zlokalizowane będą parkingi z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych, układ chodników, zielone skwery. Piękna  architektura, zaś w rozwiązaniu funkcjonalnym obiekt dydaktyczno-sportowy  XXI w.

STAN ISTNIEJĄCY 
Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu powołano do funkcjonowania Uchwałą Nr XXXIII/257/2002 Rady Powiatu Zwoleńskiego z dnia 27 lutego 2002 roku na bazie Zespołu Szkół Rolniczych, zaś historia szkoły sięga 1925 roku. W tym roku powstała Ludowa Szkoła Męska. Po II wojnie światowej funkcjonowało 3 letnie Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego zaś latach 1948-1951 Państwowe Liceum Rolnicze które przekształcono 4 letnie Technikum Rolnicze. W roku 1978 szkoła przekształciła się w Zespół Szkół Rolniczych.
W szkole kształci się obecnie 671 uczniów. W szkołach zaocznych uczy się ok. 100 osób, a w kursach uczestniczy ok. 130 osób. Budynki główne szkoły zostały wzniesione w roku 1925, a rozbudowane w latach sześćdziesiątych.  ZSR-T od lat boryka się z trudnościami lokalowymi. Główny budynek szkolny obiekt zabytkowy posiada ograniczone możliwości przebudowy i dalszej modernizacji. 
Pomimo trudności lokalowych szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy mogą się kształcić w:
 • 4-letnim technikum, w zawodach: technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik rolnik, technik spedytor; technik informatyk,
 • 3 -letnim liceum ogólnokształcącym klasy mundurowe ( strażackie i policyjne )
 • 3- letnim liceum profilowanym- zarządzanie informacją;
 • 3- letniej zasadniczej szkole zawodowej, w zawodach: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych;
 • 2 i 3 letniej zasadniczej szkole zawodowej w klasach wielozawodowych;
 • gimnazjum dla Dorosłych.
Szkoła realizuje i uczestniczy w wielu projektach, w tym również ze środków unijnych.

TRZY  LATA OCZEKIWAŃ , NADZIEI  I ….. NARESZCIE  SUKCES
Decyzję o rozbudowie ZSR-T podjęto już w drugiej kadencji rady powiatu zwoleńskiego, czekano na pojawienie się możliwości sfinansowania jej ze środków unijnych. Rada Powiatu Zwoleńskiego trzeciej kadencji  wprowadziła  tą inwestycję do budżetu na najbliższe lata i podjęła decyzję o wykonaniu dokumentacji projektowej na budynek szkoły a następnie na salę sportową gdy było wiadomo, że nie będzie preselekcji. Była to trudna ale rozsądna decyzja. Na tą inwestycję czekały pokolenia mieszkańców  
i absolwentów, którzy wysyłali swoje dzieci na kształcenie do Zespołu Szkół  Rolniczych w Zwoleniu.   Szkoła cieszyła się i cieszy się powodzeniem w kształceniu zawodów rolniczych, obsługi rolnictwa 
a obecnie także innych zawodów technicznych.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w II kw. 2008 roku ogłosiła konkurs na nabór wniosków z Działania 7.2 Infrastruktura służąca edukacji, w odpowiedzi na który został złożony wniosek o dofinansowanie. Po trwającej dwa lata ocenie wniosek uzyskał 79,50 punktów i z powodu braku środków na dofinansowanie inwestycji został umieszczony na liście rezerwowej. Ocena przeprowadzona przez ekspertów była w naszej ocenie nierzetelna i w dniu 11 października 2010 roku został złożony protest, a wniosek skierowano do ponownej oceny w trakcie której uzyskał wynik 83,00 punkty. Niestety pomimo zwiększonej ilości punktów nie znalazł się on na liście projektów do dofinansowania.
Po trzech latach oczekiwań przyszła niespodziewana wiadomość z Mazowieckiej Jednostki Wdrażana Programów Unijnych  w Warszawie, że Powiat Zwoleński może ponownie ubiegać o  środki   na realizację swojego wcześniej złożonego  projektu na dofinansowanie ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, działanie 7.2  Infrastruktura służąca edukacji  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Była to wspaniała  informacja ale decyzja do podjęcia ponownie dość trudna. Minęło prawie trzy lata, powiat nastawił się na inwestycje drogowe i pozyskiwanie na ten cel środków zewnętrznych 
z Narodowego  Programu Przebudowy Dróg Lokalnych , Ochrony Gruntów Rolnych i innych. Zarząd Powiatu musiał ponownie wynegocjować nowe warunki w umowie,  uaktualnić dokumentację projektową, uzyskać nowe pozwolenia na budowę, zmienić kosztorysy. Wymagało to czasu i dodatkowych środków finansowych oraz wprowadzenia ponownie tej inwestycji do budżetu na najbliższe lata.
Zarząd powiatu po analizie i ocenie sytuacji finansowej powiatu  decyzję o realizacji tego projektu podjął jednogłośnie. Rada Powiatu Zwoleńskiego  na sesji w dniu 28 lipca 2012 roku  uchwałą nr XIX/160/2012 przy poparciu zdecydowanej większości radnych  wprowadziła do budżetu na lata 2013-14 inwestycję          pn.  „Budowa budynku dydaktycznego i sali sportowej Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu”. Radni podjęli tą decyzję, nawet kosztem rezygnacji z innych zadań, bo wiedzieli,  że jest to priorytetowa inwestycja, która  została m.in. wpisana do  Strategii Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2007-2015.
W dniu 11 grudnia 2012 r. Starosta Zwoleński Waldemar Urbański i Wicestarosta Arkadiusz Sulima, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Lange podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie tej historycznej dla powiatu zwoleńskiego inwestycji.
Całkowita wartość  projektu wynosi 15.364.812,50 zł, z czego dofinansowanie z EFRR stanowi 9.998.031,84 zł.  Wkład własny powiatu będzie stanowił 5.366.780,66zł i zostanie pokryty ze środków własnych, emisji obligacji i innych pozyskanych środków. W tym celu zaplanowano złożenie wniosku do Ministra Sportu i Kultury Fizycznej o dodatkowe dofinansowanie w kwocie ok. 1 mln zł na salę sportową.
Planuje się rozpoczęcie prac budowlanych wiosną 2013 roku, a ich zakończenie przed 1 września 2014 roku, tak aby młodzież rok szkolny 2014/2015 powitała w murach nowej szkoły.Waldemar Urbański
 Starosta Zwoleński


Galerie zdjęć

Galeria - 23.06.2014
Galeria - 12.05.2014
Galeria - 31.10.2013
Galeria - 30.10.2013
Galeria - 28.06.2013
Galeria - 28.01.2014
Galeria - 27.12.2013
Galeria - 27.11.2013
Galeria - 27.09.2013
Galeria - 27.03.2014
Galeria - 26.08.2013
Galeria - 26.07.2013
Galeria - 25.11.2013
Galeria - 25.10.2013
Galeria - 25.07.2013
Galeria - 25.02.2014
Galeria - 24.09.2013
Galeria - 24.07.2013
Galeria - 24.05.2013
Galeria - 24.01.2014
Galeria - 23.04.2014
Galeria - 22.11.2013
Galeria - 22.10.2013
Galeria - 22.01.2014
Galeria - 21.03.2014
Galeria - 20.12.2013
Galeria - 20.09.2013
Galeria - 20.06.2013
Galeria - 20.05.2013
Galeria - 20.03.2014
Galeria - 20.02.2014
Galeria - 18.11.2013
Galeria - 18.07.2013
Galeria - 18.04.2014
Galeria - 18.04.2013
Galeria - 18.03.2014
Galeria - 17.12.2013
Galeria - 17.10.2013
Galeria - 17.05.2013
Galeria - 17.04.2013
Galeria - 17.02.2014
Galeria - 17.01.2014
Galeria - 16.10.2013
Galeria - 16.07.2013
Galeria - 15.05.2013
Galeria - 15.04.2014
Galeria - 15.01.2014
Galeria - 14.11.2013
Galeria - 14.05.2013
Galeria - 13.12.2013
Galeria - 13.08.2013
Galeria - 13.06.2013
Galeria - 13.05.2013
Galeria - 13.03.2014
Galeria - 12.11.2013
Galeria - 12.07.2013
Galeria - 11.10.2013
Galeria - 11.06.2013
Galeria - 11.09.2013
Galeria - 11.04.2014
Galeria - 10.12.2013
Galeria - 10.09.2013
Galeria - 10.03.2014
Galeria - 10.02.2014
Galeria - 9.05.2014
Galeria - 9.01.2014
Galeria - 8.11.2013
Galeria - 8.10.2013
Galeria - 7.08.2013
Galeria - 7.06.2013
Galeria - 7.05.2013
Galeria - 7.02.2014
Galeria - 6.12.2013
Galeria - 6.11.2013
Galeria - 6.05.2013
Galeria - 5.05.2014
Galeria - 5.03.2014
Galeria - 4.10.2013
Galeria - 4.06.2013
Galeria - 4.02.2014
Galeria - 3.12.2013
Galeria - 3.09.2013
Galeria - 3.06.2013
Galeria - 3.01.2014
Galeria - 2.09.2013
Galeria - 2.04.2014
Galeria - 1.10.2013
Galeria - 1.08.2013
Galeria - 1.07.2013
Galeria - 1.06.2013
Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza