facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

BA.6740.173.2017

2017-09-07
A- A +A

Zwoleń, dnia 07.09.2017r.

BA.6740.173.2017

 

O G Ł O S Z E N I E

 

STAROSTY ZWOLEŃSKIEGO

 

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity DZ.U. z 2016r. poz. 23), w związku z art. 5a ust. 1 prawa budowlanego, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu – Wydział Budownictwa i Architektury informuje, że w dniu 07.09.2017r. została  wydana dla Gminy Policzna, ul. B. Prusa 11, 26-720 Policzna, decyzja Nr 203/17 pozwolenia na budowę chodnika ,,poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej Nr 79 od km 94+275 do km 95+010 oraz od km 98 + 500 do km 102 + 350” – etap II od km 100+000 do km 102+350 na działkach nr ewid. obręb Wilczowola -128, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 144, 147, 226/2, 151/3, obręb Andrzejówka – 163, 164/2, 164/3, 164/4, 164/5, 165, 166 w miejscowościach Wilczowola, Andrzejówka, Wojciechówka gm. Policzna.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 KPA strony mogą zapoznać się z aktami sprawy
i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego w terminie 14 dni od daty publikacji obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu, ul. Doktora Perzyny 86, w Wydziale Budownictwa i Architektury II piętro pok. 26 od poniedziałku do czwartku w godz. od 730 do 1530.

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

            Ogłoszono w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica ogłoszeń i strona internetowa Starostwa Powiatowego w Zwoleniu oraz  tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Policznie).

            Ogłoszenie uważa się za doręczone stronom postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Prowadzący sprawę: inspektor

mgr Witold Magdziak, tel. 676-48-92,

 

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza