facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

BA.6740.112.2018

2018-05-09
A- A +A

Zwoleń, dnia 09.05.2018r.

BA.6740.112.2018

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego
w związku z art. 5a ust. 1 prawa budowlanego Starostwo Powiatowe
w Zwoleniu – Wydział Budownictwa i Architektury informuje, że
w dniu 26.04.2018r. zostało wszczęte na żądanie P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez Panią Dorotę Brzeską, UP-TELECOM Sp. z o.o., ul. Odkryta 36 lok. 10, 03-140 Warszawa, postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę zespołu urządzeń telefonii komórkowej PLAY wraz z wewnętrzną linią zasilającą nr ZWO3304B, na istniejącym obiekcie budowlanym, na działce o nr ewid. gruntu 7217/1, położonej w Zwoleniu, przy ul. 11 Listopada 6/8.

 

         Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 KPA strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego w terminie 14 dni od daty publikacji obwieszczenia, w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu, ul. Doktora Perzyny 86, w Wydziale Budownictwa i Architektury II piętro pok. 26 od poniedziałku do czwartku w godz. Od 730 do 1530 oraz składać uwagi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów.

 

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

 

         Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Ogłoszono w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica ogłoszeń i strona internetowa Starostwa Powiatowego w Zwoleniu oraz tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, tablica ogłoszeń Spółdzielni Mieszkaniowej w Zwoleniu).

         Ogłoszenie uważa się za doręczone stronom postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: inspektor

mgr inż. Janusz Wojas, tel. 048- 676-48-92, wew. 19.

 

 

 

 

 

 

 

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza